24 nya vätgastankstationer i Sverige

Naturvårdsverket har beslutat att ge företaget REH2 investeringsstöd från Klimatklivet. De kommer få 355 miljoner kronor i stöd för att bygga 24 stycken vätgastankstationer.

Vätgasen till tankstationerna kommer att produceras med elektrolysör på plats vid varje vätgastankstation. Stationerna kommer att byggas modulära för att kunna byggas ut om efterfrågan ökar. 

År 2025 ska tankstationerna stå klara, de 24 tankstationerna kommer placeras längs det svenska vägnätet från Skåne till Norrbotten. 

– Vätgas är en växande teknik för att minska utsläppen i transportsektorn. Med infrastruktur på plats ges möjligheter för fler företag ställa om sina fordon, säger Nanna Wikholm i ett pressmeddelande, chef för Klimatklivsenheten för transporter på Naturvårdsverket.

Vindkraftcentrum på Youtube