Fisk i burar mellan turbiner ska prövas

Fiskodling i havsburar som placeras mellan vindturbinerna ska utredas. Foto: AFRY

Freja Offshore, som ansökt om tillstånd att anlägga den havsbaserade vindkraftparken Mareld på Västkusten, har inlett samarbete med det norska fiskodlingsföretaget Subfarm för att utreda möjligheten att kombinera energiproduktion och fiskenäring.

Det sker bland annat genom att bedriva fiskodling i havsburar som placeras mellan vindturbinerna. Freja Offshores ambition är att kombinationen fiskodling och energiproduktion ska bidra till att stärka Sveriges beredskap.

Den flytande vindkraftparken Mareld planeras anläggas 40 km väster om Orust. Fullt utbyggd kommer Mareld att ha en samlad kapacitet på upp till 2,5 GW. Projektet bedöms ha en potential att leverera 9 till 12 TWh årligen, vilket motsvarar över hälften av hela Västra Götalandsregionens elförbrukning. Utvecklingsprojektet analyserar möjligheterna för den havsbaserade vindkraften att samexistera med andra viktiga näringar, i det här fallet livsmedelsproduktion.

– Tekniken för flytande havsvind och tekniken för fiskodlingar till havs har förvånansvärt många likheter. Vi genomför därför ett utvecklingsprojekt för att kombinera dessa verksamheter. Det handlar om att samutnyttja utrymmet till havs genom att både bidra till regionens energiförsörjning och en hållbar livsmedelsproduktion som ökar självförsörjningsgraden i Sverige, säger Magnus Hallman, vd på Freja Offshore.

Motstånd från västkustens yrkesfiskare

Samverkansprojektet mellan Freja Offshore och Subfarm, som även inkluderar Lysekils Kommun, forskningsinstitutet DHI och det norska industriklustret Blue Maritime Cluster, har stött på en del motstånd från västkustens yrkesfiskare. Magnus Hallmans ambition är att fiskodlingen ska främja framtidens hållbara fiske i samverkan med yrkesfiskarna.

Även om svenska fiskodlingar relativt sällan drabbas av sjukdomar så finns det alltid en risk att hela odlingar till följd av en snabb smittspridning kan behöva slaktas ut för att få bukt med ett eventuellt sjukdomsutbrott. Enligt forskare kan havsbaserad fiskodling i kassar även leda till övergödning av vattnet.

Den flytande vindkraftparken Mareld planeras anläggas 40 km väster om Orust. Karta: Ramböll

Subfarm, som är ett av Norges ledande företag inom havsbaserad fiskodling, har utvecklat en teknik där fiskkassar sänks ner mellan vindturbinerna och förankras på mellan 50 och 70 meters djup. Fiskkassarna hissas upp till ytläge för kontroller och skörd, och fraktas därefter med fartyg till land.

Nyttjar befintlig energiinfrastruktur för fiskodling

Subfarms teknik är framtagen för att klara tuffa väderförhållanden i Nordsjön och bygger på metoder som använts inom olje- och gasindustrin under decennier. Systemet styrs från en kontrollstation på land.

– Genom att samlokalisera med vindkraft kan vi minska det ekologiska fotavtrycket ytterligare eftersom mycket av infrastrukturen redan finns på plats, säger Subfarms styrelseordföranden Karl C Strømsem.

Annika Wihlborg

Vindkraftcentrum på Youtube