270 deltagare på konferensen Energivärlden tema vind.

När Energimyndighetens nya konferens Energivärlden gick av stapeln för första gången de 29-30 maj var temat vind. Under två dagar träffades forskare, branschföreträdare och politiker för att ge en samlad bild av läget för svensk vindkraft. Det blev ett gemensamt avstamp inför den utmaning som målet om ett 100 % förnybart elsystem till 2040 innebär, men även en avstämning av läget i en ständigt blåsig bransch. Vindkraftcentrum var självklart på plats bland de 270 deltagarna för att delta i både presentationer och diskussioner.

Under sessionen Från förnybar energi till lokal utveckling berättade Torbjörn Laxvik från om våra erfarenheter och de verktyg Vindkraftcentrum arbetat fram som stöd för regional utveckling. Sessionen innehöll även den första offentliga presentationen av en ny modell för stöd till lokal utveckling (SLU). Efter några års samtal med Vindkraftcentrum har Vattenfall beslutat skapa en ny modell för att öka värdet av SLU. Traditionellt har stödet fördelats till föreningar för lokala aktiviteter i vindkraftsparkernas direkta närhet. Vattenfall ser nu att pengarna kan användas effektivare och ge bygden mer tillbaka. Läs mer i pressmeddelandet, klicka här>>
Jan-Olof Dahlin från OX2 delade med sig av nycklar till lyckade etableringar, och representanter från Skellefteå och Sollefteå kommun berättade om hur elintensiv industri kan bidra till kommunal tillväxt.

Christer Andersson och Susanne Tellström från Vindkraftcentrum presenterade delar av materialet från drift och underhållsstudien i sessionen om drift och underhåll i svenska förhållanden. Resultatet visar på att behoven av underhåll inom svensk vindkraft kommer att öka under kommande år, dels för att många vindkraftverk håller på att åldras men även för att mycket av den nu planerade utbyggnaden kommer att ske i kallt klimat där t.ex. behovet av bladreparationer är större. Detta kan öppna upp drift och underhållsmarknaden för fler aktörer, som kan fungera både som självständiga serviceleverantörer och som stödbemanning åt turbintillverkare. Johan Arnqvist (Uppsala Universitet), Ola Carlsson (Chalmers) och Sara Fogelström (SWPTC) deltog också i denna session och berättade om den forskning som sker vid respektive institution. I en gemensam avslutande diskussion drogs slutsatser kring att modeller och planering under projektering kan anpassas mer för svenskt klimat, samt att projektörer, operatörer och underhållsföretag behöver hjälpas åt och utveckla branschen så att den bättre tar hänsyn till de särskilda behoven inom svensk vindkraft, bl.a. för att minska produktionsbortfall.

Andra punkter ur programmet:

·        Tomas Kåberger, professor vid Chalmers, berättade om den otroligt snabba utbyggnaden av vindkraft som skett både globalt och i Sverige.

·        Johan Köppel, professor vid Berlins tekniska universitet, delade med sig av erfarenheter från vindkraftsutbyggnaden i Tyskland och de utmaningar man haft där.

·        Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige, pratade om vägen mot ett fossilfritt samhälle.

·        Flera innovationer inom konstruktion av vindkraftverk presenterades från bl.a. MarCon Wind, som utvecklar fundament för havsbaserad vindkraft; Modvion, som konstruerar torn av limträ; Lindskogs avisningssystem; och Triblade som gör turbinblad.

·        En annan innovation som presenterades är Greenbyte, som tillgängliggör driftsdata för operatörer och gör den mer användbar, bl.a. via en app för smart-phone.

·        En session kring behovet av kortare behandlingstider visade andra möjligheter för att ändra vindkraftstillstånd så att de i större grad kan byggas med bästa möjliga teknik.

·        Vindkraftens roll i elsystemet och elnätsfrågor.

·        Ny forskning om ljud från vindkraft.

·        Myndighetsdialog, där Försvarsmakten, Havs- och vattenmyndigheten och Energimyndigheten svarade på frågor.

·        Politikerpanel och öppen dialog med Patrik Engström (S), Lars Hjälmered (M), Lise Nordin (MP), Rockard Nordin (C) och Pernilla Gunther (KD), kring hur partierna vill gå vidare efter energiöverenskommelsen.

Delar av konferensen filmades och kommer att finnas tillgänglig i efterhand.

Vindkraftcentrum på Youtube