Allvarliga vindkraftincidenter är extremt sällsynta

Tornkollapsen på Aldermyrberget utanför Skellefteå är en extrem avvikelse. Det visar en rapport som försäkringsförmedlaren Marsh släppte tidigare i år. Den slår också fast att tredje man väldigt sällan drabbas av olika incidenter. De flesta olyckor och störningar drabbar själva vindparken.

Rapporten bygger på statistik ifrån 1 500 försäkrade vindkraftverk på land och sträcker sig från mitten av 2015 till mitten av 2020. Över 300 skador är genomgångna och inte en enda av dem är ett tornras.

– Det är en så ovanlig skada att den inte syns i statistiken. Händelsen 2015 inträffade innan rapportens mätperiod och tornraset i höstas ägde rum efter att rapporten var klar. Den vanligaste skadan är skador på blad, blixtnedslag och maskinskador, säger Anders Orebrandt ansvarig för Renewable Energy på försäkringsförmedlaren Marsh.

Marsh finns representerade över hela världen och enligt dem är tornkollapser ovanliga även utanför Sverige.

– Ett helt verk måste bytas ut och det kostar omkring 40 miljoner kronor. Så varje större händelse utreds noggrant för att ta reda på orsaken. Drivkrafterna för att gå till botten med en tornkollaps är helt och hållet interna. Det är också förenat med stora kostnader för försäkringsbolagen.

Maria Röske vd på vindkraftbolaget WPD, som äger vindkraftparken på Aldermyrberget, bekräftar att orsaken är viktig att få reda på i detalj. Därför är hon glad att Statens Haverikommission, snabbt var på plats för att kunna ta ställning till en eventuell utredning.

– Det är däremot turbintillverkaren Vestas som är huvudansvarig för utredningen och vi hoppas att vi inom kort har svar på hur detta kunde ske.

Hon har stor förståelse för att folk kan bli både oroliga och upprörda när en sådan här sak inträffar.

– Men det är viktigt att ha med sig att det är extremt ovanligt. I Sverige har det byggts ca 4 500 verk och något liknande har bara hänt några fåtal gånger, och inte heller denna gång kom någon person till skada.

Att vindkraftverk även orsakar skogsbränder är en ganska vanlig föreställning som sprids i insändare och på sociala medier. Men det finns inga belägg för det i statistiken.

– Vindkraftverk kan börja brinna av exempelvis blixtnedslag, precis som alla byggnationer. Men på fem år har det inte startat en enda skogsbrand, trots den extrema torka vi upplevt några somrar. Det är fortfarande mänsklig aktivitet och blixtnedslag som startar skogsbränder, säger Anders Orebrandt.

Vindkraftcentrum på Youtube