Arise förvärvar projekt Enviksberget av Dala Vind

Dala Vind har i dagarna sålt projekt Enviksberget till Arise – ett oberoende bolag som utvecklar och förvaltar vindkraft.

Dala Vind har utvecklat Enviksberget Vindpark i egen regi från idé till färdigt tillstånd för att bygga maximalt 10 vindkraftverk på Enviksberget. Enviksberget är lokaliserat ca 3 km söder om Svartnäs i Falu kommun. Vid årsskiftet 2017/2018 när samtliga tillstånd för projektet hade vunnit lagakraft och elanslutningen var säkerställd ingick Dala Vind ett optionsavtal med Arise. Nu har affären gått vidare och i veckan undertecknades försäljningen av projektet som nu övergår i sin helhet till Arise för genomförande.

”Det gäller att ha tålamod för processen för att ta fram detta tillstånd har tagit 10 år. Vi är nöjda med försäljningen då den ligger helt i linje med vår ambition att förse Dalarna med vindkraftverk på bra ställen. Den är också en viktig för oss då den stärker Dala Vinds position på marknaden som en kompetent aktör som utvecklar bra och attraktiva projekt.” säger Niklas Lundaahl, VD, Dala Vind.

Vindkraftcentrum på Youtube