Arise knyter till sig ny vindpark via ett optionsavtal med Dalavind.

Enligt ett pressmeddelande från Arise AB den 22/12 har de tecknat ett optionsavtal med Dala Vind om rätten att förvärva vindkraftsprojektet Enviksberget om ca 35 MW.

Samtliga tillstånd för Enviksberget har vunnit lagakraft och elanslutningen är säkerställd

Enviksberget ligger  i närheten av Svartnäs vindkraftpark, som Arise håller på att bygga för BlackRocks räkning. Projektets installerade effekt bedöms komma uppgå till ca 35 MW.

Enligt pressmeddelandet säger Daniel Johansson, verkställande direktör, Arise.

 ”Vi är glada över att kunna säkra projekträttigheterna till Enviksberget. Vi har goda förhoppningar om att kunna sälja det vidare till en investerare under 2018. Det känns väldigt roligt att göra vår första affär med Dala Vind och vi ser fram emot ett gott samarbete med dem för att realisera projektet”

Foto: Arise

Vindkraftcentrum på Youtube