Åskälen vindkraftpark snart i drift

Åskälen vindkraftpark utanför Hammerdal i Jämtland är under framväxt. I veckan driftsattes de första verken av totalt 80 verk på 3,6 MW.  Tillsammans med den redan färdiga vindkraftparken Munkflohöjden väster om Åskälen kommer det i området stå 103 verk.

Bakom parken står Vasa Vind AB som driver flera parker och projekt i norra Sverige. Efter Åskälen väntar Raftsjöhöjden i Strömsunds kommun, som har samråd i dagarna inför ansökan om ändringstillstånd för högre torn.

 – Vi hoppas på tillstånd innan jul. Upphandlingar pågår redan och driftsättningen beräknas till 2021. Samarbetet med kommunen har varit över förväntan och bra att de har förståelse för att det blir högre turbiner. Utvecklingen av turbinerna går så snabbt och det går inte att bygga med gammal teknik, säger VD:n Annette Eriksson som grundade bolaget 2008.

Vasa Vind, som är en slimmad organisation på 15 anställda, koncentrerar sig på stora parker som lockar pensionsfonder som investerare. Bolaget ägs av pensionsfonder som förvaltas av Asper Investment Management, som tidigare hette Hg Capital. Pensionsfonderna är majoritetsägare i vindkraftparkerna Havsnäs, Ytterberg och Åmliden.

Vindkraftsbolaget inriktar sig på att sälja projekten men behålla den tekniska förvaltningen.  I dagsläget sköter Vasa Vind 240 MW i drift och har mer än 600 MW i projektform.

Framväxandet av Munkflohöjden och Åskälen har sysselsatt många lokala och regionala företag. Annette Eriksson framhåller det nybyggda platskontoret som gjorts av lokal arbetskraft och består av virke som enbart kommer från nedfällda träd i området.

 – Vi är nog den vindkraftutvecklaren som använt flest lokala/regionala företag mycket beroende på vårt tidiga samarbete med Ottosons Åkeri som arrangerade åkare och maskiner samt att vi hade en upparbetad kontakt sedan Havsnäs med Stenger & Ibsen. Det gäller att börja tidigt och ta med det lokala i upphandlingen.

Att vindkraft renderar bygdepengar är en annan viktig del i att ge tillbaka till bygden. Bygdegården i Munkflohöjden, deras första projekt, ska få nytt tak av förskottspengar från bygdemedel. Planer finns att skapa fonder som ortsbefolkningen kan söka medel från som främst ska gå till hälsa och idrott.
Birdie Dahlberg

Färdiga vindkraftparker                Pågående projekt

Havsnäs                                     Åskälen
Ytterberg                                   Raftsjöhöjden
Åmliden                                     Västra Kinneskog
Munkflohöjden                           Hällberget
                                                Fröskog

Birdie Dahlberg

Vindkraftcentrum på Youtube