Återbruk av vatten

Ett investeringsbeslut planeras till 2027, och år 2031 skulle pumpkraftverket kunna vara i drift. Foto: Vattenfall

Ett av Sveriges enskilt största batterier planeras i Sorsele. Vattenfall satsar 57 miljoner kronor för att bygga om Juktans kraftverk till ett pumpkraftverk. Förprojekteringen har påbörjats.

Juktan byggdes som ett pumpkraftverk på 70-talet, gjordes om till ett kraftverk på 90-talet och nu undersöker Vattenfall möjligheterna att återställa anläggningen till ett pumpkraftverk. Det skulle vara både möjligt och lönsamt, enligt en nyligen genomförd förstudie och nu pågår förprojektering. Med en effekt på 315 MW skulle Juktan blir Sveriges enskilt största batteri, och överlägset största pumpkraftverk.
Ett pumpkraftverk brukar bestå av ett övre och ett undre vattenmagasin. Däremellan byggs en ledning som leder vattnet via en turbin för elproduktion respektive en pump för att återföra vattnet.
 Juktans pumpkraftverk använde tre olika magasin. Från Storjuktan pumpades vattnet först till Blaiksjön, som ligger mer än 210 meter högre över havet. Vid kraftproduktion tappades sedan vattnet till Storuman, vilket gav en fallhöjd på cirka 270 meter.
 I ansökan om miljötillstånd för pumpkraftverket är situationen för Blaiksjön ”en utmaning”, enligt Vattenfall. Blaiksjön förorenades av gruvavfall från Blaikengruvan som gick i konkurs 2007. Den anrikningssand som tippades i sjön innehåller skadliga mineraler som kan oxideras om de kommer i kontakt med luft. Vattenfall har ett förslag om att flytta deponin till sjöns djupare delar där den kan förbli opåverkad.

– Hur Blaiksjön ska hanteras med avseende på deponin från den tidigare gruvverksamheten bestäms genom miljötillståndprocessen av mark- och miljödomstolen, säger Magnus Kryssare på Vattenfall.
Är miljöprövningen den stora frågan för projektet, eller är det ekonomin eller tekniken?
 – Det finns inte ett svar, flera steg tas innan ett investeringsbeslut fattas. Naturligtvis går hållbarhet och affärsmässighet hand i hand och att tillståndsprocessen ger ett positivt besked samt sätter ramvillkor för verksamheten, säger Magnus Kryssare på Vattenfall.
Ett investeringsbeslut planeras till 2027, och år 2031 skulle pumpkraftverket kunna vara i drift. Vattenfall har inga fler projekt för pumpkraftverk på gång. Det är inte lätt att hitta platser med rätt förutsättningar.

– Generellt är det svåraste är att hitta två vattenreservoarer som det är lämpliga att pumpa mellan, där påverkan på miljön är låg, säger Magnus Kryssare på Vattenfall.

Kajsa Olsson
Vindkraftcentrum på Youtube