Beslut om ändringstillstånd Björkhöjden-Björkvattnet, Stamåsen och Bodhögarna

Fotograf: Torbjörn Bergkvist

Beslut om ändringstillstånd för vindpark Björkhöjden-Björkvattnet i Sollefteå och Ragunda kommuner

Statkraft SCA Vind II AB har fått ändringstillstånd för vindpark avseende vindkraftverkens totalhöjd. Den 6 juli 2016 meddelade Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Västernorrland beslutet enligt miljöbalken.

Verksamheten bedrivs på fastigheterna Björkhöjden 1:15, Hocksjön 1:11, Hällåsen 1:13, Lövåsen 1:13, Rensjön 1:13, Björkvattnet 1:10, Halasjölandet 1:39, Köttsjön 1:10, Västra Björkhöjden 1:3 m.fl. i Sollefteå och Ragunda kommuner. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet.

 

Beslut om ändringstillstånd för vindpark Stamåsen i Sollefteå och Strömsunds kommuner

Statkraft SCA Vind AB har fått ändringstillstånd för vindpark Stamåsen avseende vindkraftverkens totalhöjd. Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Västernorrland meddelade beslutet enligt miljöbalken den 7 juli 2016.

Verksamheten bedrivs på fastigheterna Grythöglandet 1:4, Görvik 1:5, Hallviken 24:1, Länglingen 1:2, Stamsele 1:3, Storön 1:2, Vimmarvattnet 1:16 m.fl. i Sollefteå och Strömsunds kommuner. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet.

 

Beslut om tillstånd för vindpark Bodhögarna

Statkraft SCA Vind AB har fått ändringstillstånd för vindpark Bodhögarna avseende vindkraftverkens totalhöjd. Beslut om tillstånd fattades av miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Västernorrland, den 5 juli 2016 enligt miljöbalken.

Verksamheten bedrivs på fastigheterna Borgvattnet 1:2, Fullsjön 1:16, Sörviksnäset 1:18, Görvik 3:11 m.fl. i Ragunda och Strömsunds kommuner. Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen i ärendet.

Läs mer>>

Vindkraftcentrum på Youtube