Bra regionalt arbete kring vindkraft

Kommuner och regioner som ser möjligheter och tar initiativ för förbättring, kan dra nytta av vindkraftutbyggnaden. Forskningen visar på en bättre utveckling i de landsbygdskommuner som satsar på benchmarking (att lära av goda exempel), kompetensutveckling och medborgarinflytande. Men från riksnivå får de varken stöd eller samordning. I utbyggnaden av vindkraft blir det tydligt att det saknas en regionalpolitik, anser professor Hans Westlund som forskar om landsbygdsutveckling.

-Det är bra att det går att visa på lokala och regionala sysselsättningseffekter av vindkraftutbyggnad. Det är tecken på ett bra regionalt arbete, säger Hans Westlund som kommentar till rapport om sysselsättning vid utbyggnaden av Mörttjärnberget.

Hans Westlund forskar om landsbygdsutveckling och regional utveckling vid KTH i Stockholm och Internationella handelshögskolan i Jönköping.

 

Hans tidigare forskning har visat att landsbygdskommuner där man aktivt satsar på kompetensutveckling, tar initiativ och ser möjligheter, utvecklas bättre både vad gäller befolkningstillväxt och sysselsättning.

Uppfattningen ”det är ingen idé att göra något” har alltså inget stöd i verkligheten.

Flera goda lokala exempel

I Jämtland finns ett kommunalt och regionalt entreprenörskap kring vindkraftutbyggnad där man har sökt dra nytta av resurser som kommer utifrån. Strömsunds YH-utbildning för vindkrafttekniker, kommunens ansvar för arbetskraftsförsörjningen inom Nätverket för vindbruk, och arbetet inom Vindkraftcentrum.se är några exempel på det.

Men på nationell nivå hade vindkraftutbyggnaden kunnat hanteras annorlunda, anser Hans Westlund. Inget har gjorts för att stärka lokalt ägande, i stället är det internationellt kapital som investerar i vindkraft. Kommuner och regioner har heller inte kunnat hitta stöd i en nationell politik för att stärka sysselsättningseffekter av vindkraftutbyggnaden

 -De nätverk som finns, kan inte ersätta regionalpolitiken som är kraftigt eftersatt. Den senaste regionalpolitiska utredningen kom för 15 år sedan. Det måste till en ny nu, säger Hans Westlund.

 

 

 

Vindkraftcentrum på Youtube