Bräcke drar tillbaka sitt veto för vindparken Kusberget

Med siffrorna 17-8 blev fullmäktiges beslut att släppa vidare vindkraftssatsningen med högre verk än i vindbruksplanen för miljöprövning.

-Vi har pekat ut området i vindbruksplanen och då får vi förhålla oss till det, sa Jörgen Persson (s), som är kommunstyrelsens ordförande.

Det är en omsvängning sedan fullmäktige faktiskt la sitt veto mot vindkraftutbyggnaden i somras. Många turer gjordes före det beslutet och nu har fler sådana tagits.

– Det togs utan diskussion. Och socialdemokraterna har kommit fram till att vi inte borde lagt detta veto,  säger Jörgen Persson vid fullmäktigemötet under onsdagen.

Något udda är att omsvängningen och det nya beslutet är en följd av ett medborgarförslag som lagts av Bengt-Jonny Johansson som är bybo i Öster-Övsjö i den tänkta parkens närhet, tillika markägare och företagare. Själv tillskyndare av vindkraft i området sedan 13 år.

Han fick berätta om Jämtvinds och finansiärernas planer framåt för fullmäktige och svara på frågor:

– Satsningen handlar om 60-70 jobb och handlar om 1,7 miljarder kronor i investeringar. Vid sidan av de 17 vindkraftverken innebär detta vätgastillverkning och ammoniakproduktion. Lagring kan ske i tidigare militära bergrum. Dessutom en etablering av serverhallar.

Det var Bengt- Jonnys  Johanssons besked och budskap för att framföra att frågan stod annorlunda nu jämfört med att vetot beslutades i juni.

Moderaterna som är koalitionspartner med socialdemokraterna i kommunstyrelsen ville inte framhålla de näringslivsmöjligheter som kunde uppstå, utan ville stå fast vid 150 meters höjd på verken enligt den vindbruksplan som nu gäller.

– Landskapet förändras till ett industrilandskap, med vägar och fundament som det är oklart hur de och verken ska monteras ned. Många mår dåligt av ljudet. Vindkraften löser inte energikrisen – det gör kärnkraften, säger Johan Loock (m) som är vice ordförande i kommunstyrelse och ansvarig för näringslivsfrågor i kommunen.

Den tidigare koalitionspartnern Vänsterpartiet menade att vindkraftsetableringen mest var för att markägare och bolag skulle tjäna pengar. Och att skogen skulle bli industrimark med vindkraftverk höga som 20-22 våningar höga höghus.

I debatten var oppositionspartiet Centern delat. Här hördes argument för ny kärnkraft hellre än ojämn och instabil vindkraft. Men mer avgörande blev att bejaka utvecklingen och framtiden, i nvesteringar och arbetstillfällen i kommunen.

Även det lilla partiet Jämtlands väl ville att vetot skulle rivas upp, till följd av att energin är viktig och att det för landsändan finns risk att vattenkraftens bidrag kan komma att minska. Då kan vindkraften bli viktig.

I övrig handlade stora delar av fullmäktigemötet om det ekonomiska läget, om ansvarsfrihet kunde beviljas kommunstyrelsen till följd av ekonomiskt resultat, eventuella tillskott från kommunakuten, återkommande besparingsbeting och deras inverkan på investeringsbudgeten.

Torbjörn Laxvik, projektledare och Bräckebo

Bild 1: Vindkraftverk i Mörttjärnsbergets vindkraftpark i Bräcke kommun.

Foto: Torbjörn Laxvik

Bild 2 Jörgen Persson (S) kommunstyrelsens ordförande

Foto: Bräcke kommun

Vindkraftcentrum på Youtube