Charlotte Unger Larson går vidare till RWE Renewables

Sista april slutar Charlotte Unger Larson som näringslivsutvecklare på Vindkraftcentrum.se. Hon går vidare till tyska bolaget RWE Renewables.

Charlotte Unger Larson slutade som VD för branschorganisationen Svensk Vindenergi 2020 efter ca sex år på posten. Efter flera års pendlande flyttande hon permanent till Jämtland och jobbet på Vindkraftcentrum. Nu väljer hon att gå vidare till RWE Renewables, ett av världens ledande bolag inom förnybar energi. I Norden fokuserar bolaget på att utveckla, bygga och driva vindkraftsparker till havs och på land. Charlotte Unger Larson tillträder sin nya tjänst som Senior Advisor den 1 maj 2021.

– Jag vill rikta ett varmt tack till Torbjörn och Christer för en härlig tid på Vindkraftcentrum. Arbetet på Vindkraftcentrum har gett mig fördjupad kunskap i regional näringslivsutveckling. Hur stort behovet fortfarande är att förmedla fakta kring vindkraft då det finns stor informationsspridning som är inkorrekt och därmed försvårar för bl.a. beslutsfattare. Det har varit spännande att arbeta med den lokala förankringen. Här vill jag särskilt lyfta det viktiga arbetet med den digitala affärsplattformen som Vindkraftcentrum har utvecklat tillsammans med Luleå Universitet. En plattform som bidrar till nya lokala arbetstillfällen, förbättrad projektekonomi och ökad acceptans. Ett avgörande steg i arbete mot 100 % förnybar elproduktion till 2040.
– Jag vill även passa på att gratulera Vindkraftcentrum till rekryteringen av Linnea Karlsson och önskar henne lycka till i det fortsatta arbetet.

Torbjörn Laxvik är projektledare för Vindkraftcentrum.se – Projektkontor förnybart och näringsutveckling och säger så här:

– Lite sorgligt är det förstås, men Charlotte har hunnit göra god nytta. Och hon blir kvar i trakten och framför allt i nätverket med sina nationella och internationella kontakter. Lycka till framöver, Charlotte!

Vindkraftcentrum på Youtube