Dansk studie, 99,9 procent av fåglarna undvek rotorbladen

Enligt en stor dansk studie som publicerades nyligen är fåglar utomordentligt duktiga på att undvika kollisioner med vindkraftverk. Tre erkända konsultbolag har tillsammans med ornitologer observerat vindkraftparken Klim på Nordjylland, där 20-30 000 spetsbergsgäss och flera hundra tranor häckar.

Resultatet är bättre än förväntat och visar på mycket goda möjligheter för samexistens mellan fåglar och vindkraftparker.

– Det här är ett viktigt och enastående naturområde. Vintertid flyger tusentals fåglar förbi vindkraftparken morgon och kväll, och det är därför mycket positivt att upptäcka att fåglarna till allra största delen faktiskt flyger vid sidan av eller ovanför vindkraftverken, förklarar Jesper Kyed Larsen, Bioscience Lead på Vattenfall Environment & Sustainability i ett pressmeddelande>>.

Martin Machnow

Fakta om studien:
Studien vid vindkraftparken Klim och Natura 2000-naturreservatet Vejlerne har dokumenterat antalet potentiella fågelkollisioner genom att söka av området runt vindkraftverken och justerat värdena för vad rävar och andra asätare kan ha avlägsnat.

De två undersökta åren hade både spetsbergsgäss och tranor en undvikandefrekvens på 99,9 procent baserat på en population på 20–30 000 gäss och flera hundra tranor.

Varken gäss eller tranor hittades på platser där man med säkerhet kunde säga att de dött på grund av att de kolliderat med vindkraftverken.

Av försiktighetsskäl utgick studien från att alla döda fåglar eller fågelkvarlevor som hittades under kraftverken kunde ha varit inblandade i en kollision.

Genom att jämföra det tänkbara antalet kollisionsinblandade fåglar med de som registrerats i området beräknades en så kallad undvikandefrekvens enligt den internationellt vedertagna Bandmodellen.

Studien har utförts för Vattenfalls räkning av tre erkända konsultföretag samt lokala ornitologer.

Vindkraftcentrum på Youtube