”Vindkraftprojekt med goda förutsättningar….”

”Vindkraftprojekt med goda förutsättningar för elproduktion och nätanslutning är fortsatt möjliga att förverkliga trots relativt låga marknadspriser på el och elcertifikat”, säger Melcher Falkenberg på Jämtkraft.

Jämtkraft och Skanska Infrastructure Development investerar tillsammans i en vindkraftsanläggning med en totalkostnad på cirka 1,2 miljarder kronor. Skanskas och Jämtkrafts ägarandel uppgår till 50 procent vardera, skriver Jämtkraft i ett pressmeddelande.

Den nya vindkraftsparken, Mullbergs Vindpark, ligger vid Rätan i Bergs Kommun och har utvecklats av Eolus Vind AB. Vindkraftsparken är belägen på två från varandra åtskilda höjdryggar i terrängen med markhöjd om 520-600 möh. Tillståndet medger 31 vindkraftverk på en sammanlagd effekt av 80 MW och en totalhöjd på 180 meter. Den beräknade årsproduktionen om mer än 200 GWh kommer att kunna försörja cirka 45 000 hushåll med el.

– Vi ska bygga ut vår förnybara elproduktion med ytterligare 1 TWh och detta är ytterligare ett steg på vägen. För att kunna investera i vindkraft idag krävs bra projekt och detta är ett mycket bra projekt, säger Tommy Borgh, ansvarig för elproduktion på Jämtkraft.

Skanska går in i projektet som investerare och byggentreprenör tillsammans med Jämtkraft, som bidrar med kunskaper inom elnät, produktion och elhandel.
Jemtska, ett bolag samägt av Skanska och Jämtkraft, är byggentreprenör och svarar för byggnation av vindkraftsparken och anslutning till elnätet. Arbetet har påbörjats och elproduktion beräknas starta under 2013. Erforderliga tillstånd har erhållits och upphandling av turbinleverantör har påbörjats.För ytterligare information kontakta:
Tommy Borgh, chef förnybar elproduktion, 072-728 96 57

Anders Rubensson, pressansvarig, 063-57 74 72

Vindkraftcentrum på Youtube