Digitalisering ger gynnsam jämtländsk växthuseffekt

EcoDataCenter etablerar sig i Östersund. En investering på sammanlagt 18 miljarder kronor. Bild från Jämtkraft

Östersunds största industrietablering genom tiderna är ett stort datacenter i kombination med växthusodlingar.

Ecosystem Östersund är en betydelsefull satsning för Östersund, regionen och hela Sverige. Samhällsvinsterna är många; tusentals nya arbetstillfällen, högre självförsörjningsgrad av mat, minskade utsläpp och kortare transportvägar, säger Niklas Daoson (s), kommunalråd i Östersund.

Det säger kommunalrådet i ett pressmeddelande som skickades ut efter att nyheten presenterats vid Åre Business Forum

Den totala investeringen uppgår till 18 miljarder kronor och förväntas ge tusentals jobb, direkta och i kringinvesteringar. Bygget ska påbörjas nästa år och hela anläggningen ska vara klar 2033.

Redan för ett drygt decennium sedan var Östersund med och stred om den Facebook-investering som slutligen hamnade i Luleå.

Nu sällar sig staden ändå till de orter i Norrland som tar del av den gröna industrialiseringen grundad i tillgången på förnybar energi

Under årens lopp har projektet Power Region och kommunen arbetat aktivt för att få serverhallar eller andra elintensiva industrier till stan. I grunden har hela tiden legat möjligheter till effektuttag som Jämtkraft reserverat.

Sedan en tid finns ett sådant på 500 megawatt, varav de nya serverhallarna kan använda sig av 150 megawatt.

EcoDataCenter 1 finns redan etablerat i Falun och nu kommer det större nummer 2 i Östersund. Här blir den cirkulära idén att överskottsvärmen användas till livsmedelsproduktion.

Det kan handla om grönsaker och frukter i växthus, fisk- eller skaldjursodling. Första etappens växthusodling upptar 15 hektar.

Bakom EcoDatacenter står det svenska fastighetsbolaget Areim och i Falun består den cirkulära industriprocessen i att överskottsvärmen används i produktionen av bränslepellets. Från träriket kommer också själva byggnaderna.

Samarbetspartner vad det gäller den kommande livsmedelsproduktionen i Östersund är företaget WA3RM som finansieras genom ett danskt investmentsbolag. Affärsidén är att skapa värde av de avfalls- eller överskottsströmmar som finns i industriprocesser.

I Billeruds pappersbruk i Frövi i Lindesbergs  kommun bygger man också växtodlingar, med utgångspunkt i spillvärmen från bruket. Här handlar det om växthus på tio hektar och med start våren 2024 kan här produceras 8 000 ton tomater.

Så här säger Jämtkrafts vd Klas Liljegren om investeringen:

– Idag råder en global kapplöpning om gröna industrisatsningar. Tillverkning av batterier till elbilar, grön vätgas, grönt stål och gröna e-bränslen kan få stora stödpaket i USA, det gäller självklart också datacenter. Vi kan se till att etableringarna sker hos oss eftersom vi har den förnybara kraften redan nu.

Torbjörn Laxvik

Vindkraftcentrum på Youtube