Elbrist i södra Sverige: EnBW ska bygga 106 MW ny vindkraft

EnBW från Falkenberg är ett av Sveriges snabbast växande vindkraftsbolag. Nu är de nära att komma i mål med två nya så kallade greenfieldprojekt om totalt 106 MW effekt i priszon4, där förnybar elproduktion efterfrågas stort. ”Den första utvecklingsfasen av en vindpark är ofta den mest utmanande, men den ger också störst möjlighet att spela ut vår styrka – att ta hand om hela näringskedjan från ax till limpa,” säger vd:n Mads Miltersen. (Pressmeddelande)

”I Sydsverige finns en stor efterfrågan och behov av betydligt mer förnybar elproduktion än vad marknaden kan erbjuda idag,” säger Mads Miltersen. ”Därför är vi väldigt glada att snart vara i mål med två helt nya vindkraftsparker i elpriszon 4.”
EnBW har sedan företagets inträde på marknaden för snart två år sedan, haft en uttalad strategi att växa i Sydsverige genom både uppköp av befintliga anläggningar, påbörjade projekt och helt nya utvecklingar ’från scratch’.

Långsiktig investerare
”Nu har vi haft lovande förhandlingar med markägare på två mycket attraktiva platser i södra Sverige,” berättar Mads Miltersen. Enligt planerna ska de två projekten ha en effekt på 56 respektive 50 MW.

Exakt var de två projekten är, kan Mads Miltersen med hänsyn till den pågående processen inte avslöja ännu. ”Men vinden blåser bra och markförhållandena är goda. EnBW är en långsiktig investerare, ägare och operatör. Så det är mycket som ska stämma för oss när vi sätter igång.”

Om EnBW
Sedan 2016 har EnBW varit verksam på den skandinaviska marknaden genom sitt dotterbolag Connected Wind Services. Den tillverkaroberoende tjänsteleverantören CWS har sitt huvudsäte i Danmark och ett dotterbolag med serviceteam i Sverige. Med förvärvet av CWS har EnBW blivit en viktig aktör inom service, underhåll och reparation av vindkraftverk. CWS är också en viktig hörnsten i utvecklingen av EnBW Sveriges vindkraftsportfölj i Sverige.
 
Med över 21 000 anställda är EnBW en av de största energileverantörerna i Tyskland och Europa och försörjer cirka 5,5 miljoner kunder med el, gas och vatten samt energilösningar och energirelaterade tjänster. Till och med 2020 avser EnBW att utveckla förnybara energikällor till en av de viktigaste pelarna i sin verksamhet. Enbart i Tyskland ska bolaget driva landbaserad vindkraft med en total kapacitet på 1 000 MW till och med 2020. EnBW erbjuder tjänster över vindkraftens hela värdekedjan från planering till konstruktion, drift, underhåll och service.
 
EnBW planerar att investera över fem miljarder Euro i sin fortsatta expansion inom förnybar energi fram till 2025. Bolaget satsar också på selektiv internationalisering för att komplettera sin tyska kärnmarknad. Målmarknaderna för havsbaserad vindkraft omfattar bland andra Taiwan och USA. Inom landbaserad vindkraft är andra viktiga marknader förutom Sverige, Frankrike och Turkiet.

Vindkraftcentrum på Youtube