EnBW väljer Enercon för vindkraftparken Råmmarehemmet och söker driftklara vindparker för uppköp

Vindkraftparken Råmmarehemmet i Tidaholm kommun skulle börja producera förnybar el nu i sommar. Men när den tänkte turbintillverkaren gick i konkurs förra året blev det tvärstopp för projektet. En ny upphandlingsprocess fick genomföras och först nu står det klart att nya turbiner kommer från en annan gigant inom vindkraften: Enercon. ”Det känns bra att bli klar med Råmmarehemmet,” säger VD:n Mads Miltersen. Nu är siktet inställt på förvärv av vindparker i drift. ”Vi vill växa fortare,” säger Miltersen. (Pressmeddelande)

Tillverkaren som skulle levererat turbiner till vindkraftparken Råmmarehemmet gick i konkurs förra året. Vindparken skulle tas i drift under sommaren 2019 men leverantörens konkurs gjorde en ny upphandlingsprocess nödvändig för att hitta en alternativ tillverkare. Råmmarehemmet var EnBW Sveriges första egna byggprojekt från ax till limpa sedan företaget etablerades för två år sedan 2018.

Enligt EnBW Sveriges vd Mads Miltersen kommer Råmmarehemmet att ge förnybar energi motsvarande 2000 eluppvärmda villor. ”Men det är klart, egentligen skulle vi vara klara om några veckor, inte först om ett år,” berättar han. ”Och för att vi får turbiner av en ny tillverkare, är det nödvändigt att ta bort de fundament som vi byggde förra året och sätta upp nya som passar Enercons vindkraftverk. Och detta arbete är vi igång med!”

”Vi vill öka tillväxttakten”

I juli 2018 förvärvade EnBW Sverige AB vindkraftsprojektet Råmmarehemmet. Platsen ligger på Hökensåsplatån mellan Varaplatån och Vättern ungefär 5 mil norr om Jönköping, vilket betyder priszon 3 för alla svenska energiexperter. Platsen har hittills använts för industriellt skogsbruk. Under 2019 byggdes tillfartsvägar och genomfördes fundamentarbeten för konstruktionen av tre vindkraftverk.

Mikael Månsson, ansvarig säljare på Enercon, säger: ”De turbiner som vi ska leverera till Råmmarehemmet är av typen E-138 EP3 med en effekt på 4,2 MW vardera. Navhöjden ligger på 111m över marken. Denna typ är optimal givet vindförhållandena på platsen och levereras med den senaste teknologin för begränsning av skuggor och ljud för närboende.”

Enligt avtalet kommer Enercon att sköta servicen för turbinerna i fem år. Efter det kommer EnBWs egna dotterbolag Connected Wind Services CWS att ta över servicen. Så kommenterar Mads Miltersen: ”Servicen blir en allt viktigare del i vindkraftdriftens ekonomi. Vi tycker att denna lösning är mycket positiv för båda parter.” 

Att skapa en vindkraftspark från ax till limpa är en av EnBWs kärnkompetenser. ”Det tar tid,” säger Mads Miltersen. ”Men vi vill öka tillväxten för vårt företag. Och det är därför vi håller utkik efter vindkraftsparker i drift som vi kan köpa.”

Bild: EnBW

Fotot: Mads Miltersen

Vindkraftcentrum på Youtube