Ett 80 tal arbetstillfällen på Mörttjärnsbergets Vindkraftpark

Mikael Melin platschef Mörttjärnsbergets Vindkraftpark

Efter en blöt och lerig väg är det en välsignelse att svänga upp på den nylagda vägen upp till Mörttjärnberget. Bred och stadig vindlar den sig uppöver. Väl uppe möter en oväntad syn, den nybyggda

kontors- och lagerlokalen är så modern och lysande vit att den nästan ser ut att komma från framtiden.

Där inne huserar personalen från SSVAB, SCA:s och Statkrafts gemensamma vindkraftsbolag som är byggherre och ägare till parken. I en stor barackbyggnad intill håller Siemens till, som är ansvariga för monteringen av kraftverken. I tillägg till dem finns även jämtländska Arctic Wind Solutions och El-Tel på plats. Totalt är det ungefär 80 personer som arbetar här i nuläget och det är en mycket internationell arbetsplats. Inne hos Siemens pratas det allt från portugisiska och polska till engelska och tyska.

Mikael Melin är platschef här och på Stamåsen vilket innebär en ganska omfattande arbetsbeskrivning.

­– Jag har dels det övergripande ansvaret för byggandet av parken och samordningen av alla underentreprenörer. Sen har jag också ansvar för arbetsmiljö och säkerhet på de områden som vi arbetar på fram till det att vi lämnar över dem till Siemens, berättar Mikael.

Än så länge går allt enligt planerna, de har tagit en hel del lärdom av bygget på Stamåsen vilket gör att det flyter på snabbare nu. Nyligen har de lämnat över två av de totalt fem områdena som parken kommer att bestå av till Siemens.

– I och med att vi är färdiga med vägar och fundament så lämnar vi över det till Siemens som sköter själva tornresningen, förklarar Mikael.

Han berättar att för att resa tornen så snabbt som möjligt så jobbar 65 montörer i skift, från fem på morgonen till tolv på natten. I takt med att de resterande områdena blir färdiga kommer det även att bli fler montörer, som mest cirka 85 stycken.

Monterandet och resningarna av de stora tornen kräver rigorösa säkerhetsrutiner. Dels för dem som arbetar där men också på grund av objudna gäster.

– Det kommer en del teknikturister hit, berättar Mikael. De kör bara rakt in till områdena men sen åker de ut lika snabbt igen.

I slutet av sommaren ska de första verken vara i drift och till nyår ska hela parken vara igång.

– De första två åren kommer det att vara nio heltidsarbeten här och efter det blir det fyra. Rekryteringen är redan i full gång.

Vindkraftcentrum på Youtube