The European wind energy association annual event 2012

jatteblad

Det var med spänd förväntan jag kom till Bella Center tisdag morgon. Det första jag möttes av var en gigantisk vinge på dryga 73 meter. Hur man nu ska transportera den… Väl inne i lokalerna presenterades en mässa, som fick Wind 2011 i Älvsjö att te sig liten. Ca 500 utställare på en yta något större än centrala delarna av Hammerdal var en utmaning som hette duga. Men det var bara att sätta igång.
Ett antal företag hade jag bestämt mig för att besöka för att visa vilka möjligheter som finns i Jämtlands län.
Nordlock, som producerar bultar och muttrar, finns redan representerade i Jämtlands län med en fabrik i Mattmar.
Nordjysk Elhandel, köper och säljer el från vindkraft och har en del intressen i Länet.
Total Wind visade stort intresse för vårt rekryteringsverktyg samt Hjalmar Strömerskolans utbildningar. De var med och byggde Havsnäsparken och har en del på gång även framgent. Det kommer utan tvivel att finnas rekryteringsbehov.
Triventus finns representerade på mässan och de ser fram emot vår egen rekryteringsmässa nästa vecka.
Janneniska och Bladefence ser stora möjligheter i vårt län och det är inte otroligt att de sätter upp ett kontor i regionen.
Vestas firade att de passerat 50 GW installerad effekt och jag fick dessutom en bekräftelse på att de kommer till rekryteringsmässan i Östersund.
Lisa Ekstrand från Vestas höll ett kort föredrag kring fördelarna med ”Den svenska modellen” när det gäller implementering av vindkraft och tryckte bland annat på de socioekonomiska vinsterna. Idag arbetar ca 6000 människor inom vindkraftsbranchen och det prognostiseras att ca. 11000 personer finns i branschen 2020. Det Sverige gjort bra är enligt henne:


Långsiktiga politiska åtaganden
• ”Green certificate system”
• Proaktiv identifiering av nationella vindintressen
• Stöd till kommuner med planering och
• Om det uppstår konflikter har man sökt dialog istället för ”rätt blankett”.
 

Jag hade även ett möte med Steffen Steffensen angående Stamåsen och Trattberget där vi diskuterade möjligheterna till lokal rekrytering.

Vindkraftcentrum på Youtube