Fasikan ger jobb och utveckling i Bräcke

Vid turbinplats 15 i Fasikan lastas sprängsten i krossverket och blir vägmaterial. Foto: Torbjörn Laxvik

Arbetet i vindpark Fasikan i Bräcke kommun har varit igång sedan november.

Nu har vi gjort det mesta av terrasseringen av vägar. När de är klara bygger vi  kranplaner och fundamentsgropar, säger Mikael Melin som är byggchef på uppdrag av Arise.

Det är SCA som äger parken som byggs på egna marker. Men projektet utvecklades av Arise som fortfarande står för byggledning och elarbeten för att koppla upp till stamnätet.

Innevarande säsong görs markarbeten och fram i juni planeras själva fundamentsgjutningarna. I den höglänta och kuperade terrängen är det bergförankrade fundament som gäller.

En fördel med det är att det går åt betydligt mindre med betong än om så kallade  gravitationsfundament används. Då är det själva tyngden av betongen som håller verket upprätt. Nästa säsong ska de 15 Nordexturbinerna resas.

Vid turbinplats nummer sju sker sprängningar för att göra plats för väg, kranplan och fundament. Mikael Melin pratar med Victor Åkesson om kvällens skjutning.

Byggchef Mikael Melin i samspråk med Victor Åkesson som laddar för kvällens skjutningar. Foto: Torbjörn Laxvik

Victor Åkesson jobbar för familjeföretaget Stens Bergsborrning och försöker förklara tekniken bakom.

– Vi blandar ihop flytande dynamit här i parken. Borrhålen fylls till stor del med detta och för att få igång sprängningen stoppar vi ned en sån här dynamitkorv, säger han och håller fram ett knippe korvar.

Sedan kopplas spränghål med innehåll ihop med icke-elektriska ledningar som kallas stötvågständare. Olika färger på kablarna betyder att det är olika lång fördröjning tills smällen sker. På det sättet går det att planera för hur och var sprängstenen hamnar.

Stenen används för vägar och kranplaner. Ibland går sprängarlaget i förväg och sprängstenen används för att bygga vägar från sprängstället till de vägar som redan byggts.

Stenger & Ibsen driver markjobben  och har lejt Ottossons Åkeri för att maskiner och förare ska var på plats. Foto: Torbjörn Laxvik

Cirka en kilometer väg per verk behöver anläggas. Denna dag är runt 30 maskiner i arbete och med arbetsledning är ungefär 40 personer i arbete här.

I rörelse är dumprar, grävmaskiner, borrvagnar, stenkrossen och några fler enheter. Stenger & Ibsen står för markarbetena och anlitar i sin tur Janne Ottosson från Strömsund vad gäller maskiner och förare. Flera av dem är från trakten.

Annars är folk från Vemdalen, Järpen, Örnsköldsvik, Ånge, Ljusdal med fler orter på plats. Lastbilarna som kör grus hör till Reaxcer eller ett åkeri i Ånge.

– En park av den är storleken ger mer jobb än man tror och med det inkomster till lokalsamhället, säger Mikael Melin som bor i Bräcke kommun, närmare bestämt i Gullboviken i Bodsjöbygden.

Vindkraftcentrum har ett prognosverktyg för att se vilka arbetsinsatser som behövs vid olika tillfällen. En av flera parker som undersökts ned på timnivå är Mörttjärnsberget i just Bräcke kommun. Fast på andra sidan E14 från Fasikan räknat.

I jobbet med att ta fram siffror var Mikael Melin ordentligt delaktig som en av projektledarna för SCAs och Statkrafts park ovanför Jämtgaveln.

Tillstånden föreskriver att det mesta av massorna som används i parken också tas ifrån området – en massbalans ska upprätthållas. Till vänster i dalen anas sjön Flottringen. Foto: Torbjörn Laxvik

Nå, utifrån Vindkraftcentrums undersökningar innebär Fasikan att det under byggtiden handlar om 155 årsanställningar varav 71 är regionala, typ inom arbetsmarknadsområdet. Under driften av parken i 30 år krävs dryga sex årsanställningar årligen. Varav nästan fyra i form av servicetekniker.

Sedan händer det en hel del under säsongen när tornen monteras och turbinerna kommer på plats. Dels handlar det om en del jobb som Nordex sannolikt beställer från lokala entreprenörer. Men framför allt att tillresta montörer ska äta och bo i trakten. Och kanske konsumera en del annat.

Erfarenhetsmässigt och lågt räknat handlar det om 1 000 gästnätter per verk och med det 1 000 kronor i konsumtion per dygn. Alltså minst 15 miljoner kronor som spenderas i området under nästa säsong.

Torbjörn Laxvik

Vindkraftcentrum på Youtube