Filmen om när avveckling blev utveckling i Ånge

Här i skogsområdet i Alby planeras en av vätgasfabrikerna. Länk till filmen längre ned på sidan.

Etableringen av en vätgasanläggning i Alby blev vändpunkten på en lång trend av avveckling i Ånge kommun. Nu publicerar Vindkraftcentrum filmen som berättar om möjligheter och utmaningar när en liten avfolkningskommun helt plötsligt måste byta fokus på grund av energiomställningen.

Filmen ”Grön vätgas i Ånge – från avveckling till utveckling” använder Ånge kommun som exempel på vad som nu händer på flera håll i landet, inte sällan i glesbygdskommuner och mindre städer. Stora industrisatsningar i spåren av vindkraftetableringar. Gemensamt för dem alla är att de bygger på en industrisymbios som kommer att vara standard framöver. 

– Det är därför de attraherar både nya invånare, industriaktörer och partners. Satsningarna görs med förnybar energi som grund. Den som hakar på kan erbjuda gröna produkter eller tjänster som löser problem, istället för att bidra till problemen, säger Torbjörn Laxvik på Vindkraftcentrum

Huvudrollen spelas av Ånge kommun vars tjänstepersoner har ett välkommet besvär i att möjliggöra för vätgassatsningen och de följdinvesteringar som redan börjat aviseras. Den kommunala organisationen har börjat få rejält hett om öronen när stora frågor ska hanteras. 

– Därför har vi nu tagit ett stort grepp om vår egen kommunala organisation och ska försöka involvera alla drygt 1000 anställda i näringslivsutvecklingen. Vi behöver jobba som ett enda stort lag för att till exempel attrahera arbetskraft till kommunen. Filmen ökar förståelsen för vilket arbete som krävs, säger Emelie Säterberg, näringslivsutvecklare i Ånge.  

I filmen figurerar både kommunalråd, tjänstepersoner och kommundirektören som allvarsamt förklarar att det är en fantastisk chans för en befolkningsmässigt liten kommun att få vara en del av den gröna omställningen, men att det också förekommer blandade känslor.

– Det krävs många års hårt arbete för att satsningen ska bli lyckad för alla parter. Filmen om Ångesatsningen är ett bra exempel på vilka utmaningar som väntar, samtidigt som vi kan visa andra kommuner vad ett samarbete med energiföretagen kan ge i förlängningen, säger kommundirektören Mattias Robertsson Bly.

Martin Machnow

Vindkraftcentrum på Youtube