Filmer om vindkraft och människors intressen

Naturvårdsverket har spelat in korta informationsfilmer om vindkraftens påverkan på människors intressen.

Filmerna bygger på Naturvårdsverkets syntesrapport och behandlar områden som hälsa och ohälsa, ljudupplevelser från vindkraftverk, landskapspåverkan och förankring av vindkraften.
Rapporten ingår i forskningsprojektet Vindval, som ska undersöka vindkraftens påverkan på människor, natur och miljö.

Läs mer

Vindkraftcentrum på Youtube