Fortsatt starkt stöd för vindkraft

Trots att vindkraften har fyrdubblats vill 61 procent av svenskarna att vi ska ”satsa mer” på vindkraft än vad vi gör idag och 23 procent vill att vi ska satsa lika mycket.

Läs mer

Vindkraftcentrum på Youtube