Framtiden för Åsele – levande landsbygd och utbildning för drönarpiloter | Energi-TV Special | Del 3

Sista inblicken i Åsele kommuns utveckling i spåren av vindkraftetableringarna. Den positiva utvecklingen har gett upphov till ett antal projekt, särskilt kring elflyg och drönartransporter.

Behovet av ett innovationscenter ledde till att flygledartornet på Åsele flygplats rustades upp. Nu träffas parterna i de olika projekten där regelbundet för att utveckla sina idéer. EDIS står för elektriska drönare i samhällets tjänst, ett projekt som i förlängningen kan bidra till en levande landsbygd. Och den snabba utvecklingen på drönarfronten har lett till att en drönarpilotutbildning startas upp. Ett nytt yrke som kräver unika kunskaper och specifik kompetens.

Se EnergiTV special del 3, Klicka här>>

Vill du se tidigare avsnitt

Se EnergiTV special del 1, Klicka här>>

Vattenfall driftsätter just nu en av Sveriges största landbaserade vindkraftparker – Blakliden Fäbodberget – i kommunerna Åsele och Lycksele i Västerbotten. Vattenfall, Garantia och Vindkraftcentrum medverkar och berättar om hur samarbetet med lokala företag har gått, hur Medvindslånet har finansierat miljontals kronor i lokala företagsinvesteringar och hur den digitala affärsplattformen har möjliggjort lokala affärer i anslutning till projektet.

Se EnergiTV special del 2, Klicka här>>

Ett antal nya företag har startats eller etablerat sig i Åsele kommun efter Vattenfalls vindkraftsprojekt i Västerbotten på gränsen mellan Åsele och Lycksele kommuner. Nu lider kommunen brist på bostäder och företagslokaler. Samtidigt har ett antal elflygsprojekt dragit igång. Drönartillverkaren Katla, Örnsköldsviks flygplats och Luftfartsverket är några av aktörerna. Det övergripande målet är att skapa samhällsnytta med elflyg för både vården, räddningstjänsten och hemtjänsten. En revolution för eldrift väntar – även i luften.

Vindkraftcentrum på Youtube