Gotland först ut med drivmedelsproduktion och energilagring genom Power to gas?

Ny rapport visar att Gotland har rätt förutsättningar för att producera förnybar gas av överskott från vindkraftsel. Runtom i Europa byggs Power to gas-anläggningar för att ta tillvara energi från förnybara energikällor, och Gotland kan bli först ut i Sverige. Power to gas möjliggör både drivmedelsproduktion och energilagring.

De långsiktiga målen för svensk energipolitik bygger på att mer energi från förnybara energikällor måste tas tillvara. Det råder ingen brist på förnybar energi – tillgången är i princip oändlig. Utmaningen är att göra den tillgänglig där den behövs, när den behövs och till konkurrenskraftiga priser. Vindkraft, och andra så kallade intermittenta energikällor som sol- och vågkraft, kan varken styras, regleras eller lagras. Energin måste användas samtidigt som den produceras.

Power to gas är en teknik där överskott från exempelvis vindkraft tas tillvara och lagras som förnybar gas.  

– Power to Gas är också en intressant för energilagring. Till skillnad från mer konventionella energilager, där huvudsyftet är att lagra el från ett tillfälle till ett annat, kan Power to gas både lagra energi och framställa drivmedel, säger Johan Zettergren, VD i Swedegas, och en av intressenterna bakom studien.

– Det finns idag ett stort behov av förnybara drivmedel för transporter samtidigt som utvecklingen mot förnybar kraftproduktion går starkt framåt.

Läs mer>>

Vindkraftcentrum på Youtube