Grundkurs i vindkraft

Projektet ENKLAV, som genomfördes i Skåne 2014-2015 genomför nu på nationell nivå. Projektet genomförs för att öka kunskap om vindkraft hos kommunala energi- och klimatrådgivare, allmänhet, näringsliv och branschfolk.

Målet är att bidra till ett rationellt och kunskapsbaserat samtal om vindkraft. Inom ramen av projektet hålls utbildningstillfällen runt om i landet.

Region Jämtland Härjedalen anordnade tillsammans med Energikontoret Skåne och Vindkraftcentrum.se en grundkurs i vindkraft där allt från ekonomi och påverkan till statistik och process stod på programmet.

Läs och lyssna

 

 

 

 

 

 

Vindkraftcentrum på Youtube