Hållbar vindkraft i Dalarna. Filmade presentationer

Länsstyrelsen i Dalarna driver projektet Hållbar vindkraft i Dalarna. Fokuset i projektet är på dialog och medborgare. I oktober hölls den andra konferensen inom projektet med avstamp för tvärsektoriella diskussioner om frågor som kommit upp under vårens dialogmöten.

Projektet samlar olika intressen för att diskutera vägen fram för hållbar vindkraft i Dalarna. Projektet pågår mellan januari 2019 och oktober 2020 och finansieras av Energimyndigheten.

Målet är att öka förståelsen för behovet av mer vindkraft. Att ta fram verktyg och metoder som gör det lättare för alla som berörs av vindkraftsutbyggnad och att väga ihop olika samhällsintressen.

Syftet med dagen var:
– Summera resultat från vårens dialogmöten och starta arbetet med gemensamma lösningar.
– Tydliggöra den politiska ambitionen för vindkraft nationellt och regionalt.
– Fördjupa kunskap om vindkraftens påverkan på närboende och landskapsbilden.

Konferensen filmades och finns på Youtube. Länk till filmade presentationer, klicka här>>

Programmet:

– Länsstyrelsens roll i energiomställningen  Ylva Thörn, landshövding, Länsstyrelsen i Dalarnas län

– Åtta frågor att arbeta vidare med – slutsatser från vårens dialogmöten om vindkraft Jakob Ebner, projektledare, Länsstyrelsen i Dalarnas län

– Framtidens hållbara energisystem  Maria Stenkvist, handläggare, Energimyndigheten

– Klimatpolitisk handlingsplan  Naturvårdsverket

– Hälsa, stress och vindkraft Johan Hallberg, samhällsmedicinsk läkare, Region Dalarna

– Hur kan vi skapa ett bra samtal kring vindkraft? Agneta Setterwall, processledare och samtalsledare, Räven och Korpen

– Turism och vindkraft –smarta placerings- och landskapsstrategier. Karin Hammarlund, docent i kulturgeografi, Kreera Samhällsbyggnad

– Vindkraft och lokal utveckling –långsiktiga effekter.  Christer Andersson, analytiker, Vindkraftscentrum

– Landsbygdens utveckling – hjälper eller stjälper vindkraften?  Lina Bjerke, doktor i nationalekonomi, Jönköpings universitet.

Vindkraftcentrum på Youtube