Hopp för hotad yrkeshögskola i Strömsund

Yrkeshögskolan i Strömsund och utbildningen till vindkrafttekniker får inte fortsatt statligt stöd. Därmed blir det inget intag av elever till hösten.

Projektledaren på Vindkraftscentrum i Hammerdal, Torbjörn Laxvik, berättar vad han tycker om att utbildningen av vindkrafttekniker i Strömsund inte kan ta in elever till hösten:

– Det är jättetrist. Vi har ringt runt till i stort sätt alla de som gått färdigt utbildningen. Och av de 131 vi har pratat med så är det två som inte har jobb, och de har helt enkelt inte hunnit få jobb eftersom de gått ut nyligen. Så det är ett avbräck på alla sätt och vis.

Behovet av vindkraftstekniker i Sverige är stort. Och det är kö till utbildningen i Strömsund.

Men trots det fick yrkeshögskolan i Strömsund inga statliga medel för att kunna fortsätta driva utbildningen.

Det beror främst på det statliga anslaget till yrkeshögskolorna totalt sätt har minskat. Av 1 337 ansökningar till hösten var det bara 358 utbildningar som beviljades stöd.

Numera finns bara utbildningar till vindkraftstekniker i Varberg och Söderhamn.

Men Ibrahim Baylan lovar att det kommer mer pengar till yrkeshögskolorna:

– Ja, i allra högsta grad. Det hade vi redan i höstens budget som ju tyvärr föll i riksdagen eftersom den borgerliga budgeten gick igenom med stöd från Sverigedemokraterna. Jag hoppas att vi kan återkomma i höst och satsa stort  på yrkeshögskoleutbildningarna.

Och han ger gott Jämtlands län och Strömsund gott hopp om att kunna fortsätta bedriva yrkeshögskoleutbildningar.

 

– Yrkeshögskolan har varit en succé. Och jag tror att vi ska ha den över hela landet eftersom det finns ett stort behov av kvalificerade yrkesutbildningar, så väl i Jämtland och Härjedalen som i andra delar av landet, säger Ibrahim Baylan.

Lyssna på inslaget från P4 Jämtland

 

Vindkraftcentrum på Youtube