I veckan som gått har det varit rejäla diskussioner om vindkraft i Kramfors kommun. Under tisdagkvällen slöt över 100 intresserade upp i Bollsta Folkets hus.

Regeringens vindkraftsamordnare Lars Thomsson sa bland annat:
– Det träffades ett globalt klimatavtal i Paris före jul. Men varje sådan överenskommelse måste följas upp på lokal nivå.
Varje beslut är i realiteten ett lokalt sådant, och syftade på den möjliga vindkraftutbyggnaden med uppemot 100 verk i kommunen.

Det var kommunen som arrangerade mötet som kommunstyrelsens ordförande Jan Sahlén (s) kallade för medborgardialog.
Troligen kommer kommunfullmäktige ta beslut om vindparken Vitberget i april.

– I praktiken blir det ett beslut om fyra parker eftersom kostnaden för anslutningen till stamnätet behöver slås ut på flera verk, sa Jesper Berg från projektörsföretaget Kabeko.

Det är länsstyrelsen som bedömer miljökonsekvenser och annat när vindkraft planeras. Men berörd kommun kan till- eller avstyrka en park.
Och i höstas tog den socialdemokratiska arbetarkommunen ett inriktningsbeslut att man i fullmäktige avser att säga nej till parken på Vitberget.

Andreas Gylling från samhällsavdelningen vid Kramfors kommun redogjorde för man arbetat med översiktsplaner och hur beslutsprocessen går till vid ställningstagande till vindkraft.

Det är Vattenfall som ska ta över projekten, bygga och driva dem. Investeringen ligger på runt tre miljarder kronor och är en del i den 50-miljardssatsning på förnybart som företaget gör efter nya regeringsdirektiv. 
          Vitberget och de andra parkerna är bra projekt. Att äga och driva dem betyder en långvarig relation med invånarna och vi ser gärna att de lokala företagen är med och anlägger parkerna, sa Daniel Gustafsson, projektledare hos Vattenfall.

Vindkraftscentrum.se, med säte i Hammerdal i Jämtlands län, har kartlagt vindkraftsutbyggnaden där och på andra håll i landet.
          Utifrån våra erfarenheter kan bygget av de fyra parkerna innebära en investering på 3,5 miljarder kronor varav en miljard kan användas till att köpa varor och tjänster i regionen, sa projektledaren Torbjörn Laxvik.
Det kan handla om hundratals, eller fler, lokala/regionala årsanställningar under anläggning och drift.

Många frågor väcktes under kvällen och särskilt under paneldiskussionen. Föreningen Värna Finnmarken som är mot utbyggnaden på Vitberget fick redogöra för sin hållning från scenen.
Bland frågeställarna som mest ville diskutera ljudproblem märktes tillresta från Sollefteå och Strömsunds kommuner.

Kommunalrådet Jan Sahlén poängterade avslutningsvis att man som politiker hela tiden måste ta till sig ny information och nya fakta inför ett beslut.
Nya insikter kan
leda till att inriktningsbeslutet som socialdemokraterna tog i höstas, och som innebar ett nej till utbyggnad på Vitberget,  kan bli ett annat när frågan kommer upp i fullmäktige.


Frukostmöte i Ullånger

På onsdagsmorgonen deltog Kabeko, Vattenfall och Vindkraftcentrum.se i frukostmöte med ett 30-tal företagare på
Ullångers hotell och restaurang.

Torsdag kväll bjöd Företagarna i Kramfors till mingel och vindkraftdiskussion på Hotell Kramm.
Ett 60-tal åt kallskuret, lyssnade till Emanuel Bagge och pratade affärsmöjligheter med Kabeko och Vindkraftcentrum.se.

Vindkraftcentrum på Youtube