Informationsmöte om vindkraft i Glötesvålen

 Ca 40 personer deltog i Informationsmötet i Glöte

Glötesvålen Vind AB &  Kvarnforsens Nät AB informerade på Tisdag kväll den 21 maj om det pågående vindkraftsbygget på Glötesvålen. Ett 40 tal intresserade hade mött upp i Glötegården. Det informerades bland annat om att vägbyggen fortskrider i parken och att kanalisering har på börjats. Eftersom det inte går att gräva ner kabel pga berg i dagen så läggs plastslangar ( kanalisering) parallellt med vägen och fylls över med fyllnadsmaterial som sedan kabel dras in i. Vecka 22 kommer trafiken att öka på vägarna in till och vid Vindkraftsparken. Trafikökningen beror på att färdig betong kommer att köras i betongbilar nu när fundamenten ska börja gjutas. Målet är att gjuta tre fundament i veckan, totalt kommer 30 fundament att gjutas i parken.

Vindkraftcentrum på Youtube