Internationellt i Görvik. Vindkraft och elledningar ger fullt hus hela säsongen.

Marian Stranne i Görvik tillsammans med hennes make Björn har bedrivit boendeverksamhet i Görvik sedan 2010. När vägen från Hammerdal till Ramsele skulle byggas om började det med husvagnscamping på den yta där de tidigare hade tomatodling. När byggnationen av Stamåsens och senare Ögonfägnadens och Björkhöjdens vindkraftparker drog igång utökade de verksamheten med 42 hotellrum i en containerlösning samt uthyrning av hus och stugor. Som mest har det varit 20 000 gästnätter på ett år. När dessa vindkraftsparker nu är färdigbyggda skulle man kunna tro att verksamheten upphört, men så är inte fallet.

Bilden: Internationell stämning i restaurangen i Görvik

Det är fortfarande fullt hus. Tolv av cointainerrummen är utbytta till stugor inhandlade från ett lokalt företag, Ottsjösnickaren. Vindkraftparker skall servas även i drift och Svenska kraftnäts stamnät upprustas med anledningen av alla investeringar i förnybar energi. Dessutom har en del av personalen i uppbyggnaden av Åskälens vindkraftpark valt att bo i Görvik.

Just nu finns ett företag som arbetar med nybyggnationen av Svenska kraftnäts 400 kV-ledning mellan Storfinnforsen och Midskog på plats. Dessutom finns företag som besiktar vindkraftsanläggningarna samt turbinleverantören som servar bladen på på de vindkraftverk som är i drift. De som arbetar med fundamenten i Åskälen bor också här.

Det behövs många tvättmaskiner. Marian Stranne i tvättstugan på Görvikssjöns camp.

Trots att befintliga vindkraftparker sysselsätter mer än trettio lokalt anställda personer behövs specialistkompetens utifrån. Detta ger nya arbetstillfällen med boende och service även i en liten by som Görvik. Förutom Björn och Marian har man nu tre personer anställda på Görvikscampen, alla invandrade till trakten som genom detta har funnit inkomster, betalar skatt och har möjlighet att bo i Strömsunds kommun. Det är två tyskar och en polack. Marian köper dessutom alla varor lokalt vilket hon tycker är viktigt.

Planering inför dagens lunch i det moderna produktionsköket.

Det råder en internationell atmosfär på campen. De nationaliteter som bor där nu är chilenare, spanjorer, tyskar, polacker, portugiser, ungrare, engelsmän och danskar. Senare i sommar kommer det troligtvis att fyllas på med bulgarer, rumäner och turkar.

Alla faciliteter som behövs finns på campen som bland annat har egen fjärrvärmeanläggning. Stor matsal med produktionskök där det erbjuds frukost lunch och middag, ett stort överbyggt uterum med grillplats, bastu och tvättstugor. Möjligheter ges till fritidsaktiviteter i närområdet för de boende.

Vindkraftcentrum på Youtube