Jämtland inspirerar Blekinge

I havet utanför Blekinges kust planeras för etablering av 700 vindkraftverk. Representanter för projektören, lokala teknikföretag, berörda kommuner samt regionens energikontor har genomfört ett studiebesök i Jämtland.

Läs mer

Vindkraftcentrum på Youtube