Jämtland och Tröndelag – hetast i Norden

gjutningglotelliten

Foto: Torbjörn Laxvik, Vindkraftcentrum.se

 

En av de vindkraftsparker som byggs nu i Jämtlands län är den på Glötesvålen i Härjedalen. Om några veckor ska de 30 fundamenten vara gjutna och tornen med turbiner sätts upp nästa sommar. Totalt är det cirka 300 verk som byggs nu i Jämtlands län.

Jämtland och Tröndelag – hetast i Norden!

 

I dagarna har tillstånd getts för en riktig storsatsning på vindkraft i Tröndelag. Tillsammans med nätutbyggnad handlar det om investeringar på runt 20 miljarder norska kronor

Det handlar om åtta parker på Fosen och i Snillfjord och är en av de största investeringarna någonsin på Norges fastland. Elproduktionen kommer att motsvara tre gånger Trondheims behov och är en väsentlig del i Norges satsning på förnybar energi 

– Det betyder att vi på ömse sidor av Kölen gör enorma satsningar i vindkraft och att vi blir den hetaste regionen i Norden, säger Torbjörn Laxvik som är projektledare vid Vindkraftcentrum.se 

I Jämtlands län finns runt 600 tillståndsgivna verk att bygga, även det motsvarar 20 miljarder kronor, svenska dito. Än mer intressant är att det finns investeringsbeslut på hälften av verken. Det vill säga, det är cirka 300 som byggs nu och ska vara i drift 2015. 

– Investeringarna betyder mängder av affärsmöjligheter och jobb i glesbygden, säger Torbjörn Laxvik. 

Vindkraftcentrum.se arbetar sedan ett par år tätt ihop med Windcluster Norway, som samlar 65 företag varav de flesta har sitt säte i Tröndelag. I de stora satsningar som görs nu stärks regionen som helhet och båda organisationerna förmedlar affärskontakter över Kölen. 

Länkar:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/pressesenter/pressemeldinger/2013/-storsatsing-pa-vindkraftverk-pa-fosen-o.html?id=734345 

https://vindkraftcentrum.se/ 

http://windcluster.no/ 

http://www.o2.se/projekt/glotesvalen/ 

Kontakt:
Torbjörn Laxvik, projektledare Vindkraftcentrum.se
070-780 90 34
torbjorn.laxvik@vindkraftcentrum.se

 

 

 

Vindkraftcentrum på Youtube