Jenåsens vindpark invigd

Nu är Jenåsens vindpark med 23 verk invigd. Det är den första parken som är klar i det så kallade Sundsvallsklustret.
– Det händer oerhört mycket inom svensk vindkraft och även här i Sundsvall, sa Eolus VD Per Witalisson till de närboende, nyfikna och delaktiga entreprenörer som slutit upp.

I klustret ingår Eolus parker Kråktorpet och Nylandsbergen med 43 respektive 18 verk som ska stå klara i höst. Andra parker anläggs i närheten av andra exploatörer.

– Till följd av vårt avtal med Google om att sälja elen till dem vågade vi satsa på en stamnätstation i Nysäter som vi själva och andra kan koppla upp sina parker till, berättar Per Witalisson.

– De tre parkerna kommer att stå för en procent av Sveriges samlade elproduktion, säger Eolus vd Per Witalisson.

Google använder den förnybara elen i sina datacenter i Finland och bolaget är angeläget om att strömmen produceras i nya produktionsanläggningar.

En bygdepeng utgår till föreningslivet i närområdet med inriktning på kultur och idrott. De första mottagarna är Lidens skola, Wästergårdens kultur och utveckling samt Lidens hembygdsförening. Den senare stod för övrigt kaffe och korvservering vid invigningen.

 

Kommunikationschefen Johan Hammarqvist och VD Per Witalisson tillsammans med representanter från Lidens skola, Hembygdsföreningen och Wästergårdens kultur och utveckling.

– Här på Jenåsen har det aldrig varit så lång korvkö som idag, konstaterade Per Witalisson i sitt välkomsttal.

Totalhöjden på Vestasverken är rejäla 190 meter och nådde nästan de regntunga skyarna som dock höll nästan tätt under invigningen. Blåste gjorde det dock på höjderna – som sig bör.

De 23 verken har en sammanlagd svepyta på 29 hektar.

Eolus grundades 1990 och har sina rötter i den gotländska vindkraftsutbyggnaden och i södra Sverige. Totalt har man varit delaktiga i anläggningen av drygt 500 vindkraftverk.

–    Vår roll är att utveckla projekt och etablera. Här står vi också för driften, berättar Per Witalisson.

Ägare till parkerna är internationella bolag. Jenåsen ägs av Munich RE som är ett återförsäkringsbolag. Kråktorpet och Nylandsbergen kommer att ägas av Aquila Capital när de står klara.

– Arbetstillfällen har getts under bygget men även nu under driftsfasen. Vi har öppnat kontor i Sundsvall och anställt två driftsingenjörer. Och Vestas rekryterar vindkrafttekniker, 15 heltidstjänster under 25 år, säger Per Witalisson.

Torbjörn Laxvik

Vindkraftcentrum på Youtube