Karin Österberg – Ny nationell vindkraftsamordnare region Mitt

Vindkraftsamordnarens roll är att underlätta samspelet mellan vindkraftprojektörer, myndigheter och andra aktörer på central, regional och lokal nivå. Prioriterat är framförallt att lotsa fram stora anläggningar. Samordnaren har också ett uppdrag att vara regeringens öra mot vindkraftens alla parter.

          Det finns många utmaningar i att nå de uppsatta målen för ett 100 procent förnybart energisystem i Sverige till 2040. vindkraftsutbyggnaden är en viktig del i det pusslet. Om vi bortser från utmaningen i rådande energi- och certifikatpriser så finns ett antal andra faktorer som idag bromsar och ibland helt stoppar utbyggnaden, säger Karin Österberg och konkretiserar:

¤ Den kommunala tillstyrkan kom till i syfte att ge kommunerna inflytande. Dessvärre kan vi nu över tid se exempel på flertalet fall där tillstyrkan/vetot använts som handelsvara mellan politiska partier. I dessa fall slutar politiken att se till sakfrågan. Detta var aldrig var intentionen med vetot och ger stor negativ påverkan på möjligheten och viljan att investera i vindkraft.

¤ Vidare kan vi se att hårda och ibland felaktiga tolkningar av artskyddsförordningen där man skyddar arter sett till individ snarare än att skydda arten sett till ett geografiskt område.

¤ Utöver ovan nämnda utmaningar så finns ett antal andra såsom samspel med försvarsmakten, markägare och rennäringen.

          Min roll i detta är att lotsa och hitta lösningar så att utbyggnaden sker på ett så hållbart sätt som möjligt för alla parter, säger Karin Österberg.

Karin Österberg har tagit över området i region Mitt efter Lars Thomsson som nu är samordnare i sydöstra Sverige. Ny är också Cecilia Dalman Eek med bas i Göteborg och sydvästra delarna av landet. Stefan Lundmark, Piteå, har kvar sitt område, Norr- och Västerbotten.

Karin Österberg bor i Östersund och säger så här om sin bakgrund:

Jag är utbildad ekoingenjör/miljövetare och har närmast en bakgrund som Regionråd i region Jämtland Härjedalen med ansvar för miljö, energi och gröna näringar. För närvarade jobbar jag som Hållbarhetschef på ett bostadsbolag, har politiska uppdrag i Östersunds kommun, region Jämtland Härjedalen och Miljöpartiets riksorganisation. Jag har tidigare även jobbat som miljökonsult i egen firma.

Vindkraftcentrum på Youtube