Kraftigt höjda elpriser efter år 2020

Bixia publicerar idag sin långtidsprognos för elprisutvecklingen som sträcker sig till år 2030. I prognosen räknar elbolaget med att priserna kommer att stiga markant efter år 2020. Slår Bixias prognos igenom betyder det att en villaägare med eluppvärmning år 2022 kommer att betala cirka 2 500 kronor mer för sin el per år.

Den främsta orsaken till de stigande priserna är att flera kärnkraftverk kommer att stängas, både i Sverige, Tyskland och Frankrike. Andra orsaker är ökad nettoexport från Norden och minskad brunkolsproduktion i Tyskland. Samtidigt räknar Bixia med att den förnybara elen kommer att öka, främst i form av vindkraft men även i form av fler mikroproducenter som i första hand kommer att producera egen solel.

– I våra långtidsprognoser väger vi in olika scenarier, men oavsett vilket som slår in kommer den nordiska elmarknaden att präglas av förstärkt energibalans fram till 2019 som leder till låga elpriser. Därefter får vi en starkt försämrad energi- och effektbalans beroende på stängningen av flera kärnkraftverk och ökad export via nya kabelförbindelser, säger Anders Engqvist, chefsanalytiker på Bixia.

Vindkraftcentrum på Youtube