Massor av felaktigheter om vindkraften

Charlotte Unger, VD på Svensk Vindenergi, har svarat på en debattartikel skriven av Sune Sjöström, ordförande i Föreningen Svenskt Landskapsskydd, som publicerades i ÖP 150824.

Vindkraftcentrum.se vill också uppdatera uppgiften angående resultatet av den undersökning som gjordes av antalet utförda årsarbeten år 2014.
I Jämtlands län med viss omnejd utfördes 1000 årsarbeten i vindkraftbranschen. Detta motsvarar två gånger Skistars plus Jämtkrafts anställda.

Läs mer

Vindkraftcentrum på Youtube