Med örnkoll på örnar

Projekt Örnkoll på Gotland är ett tvåårigt test som går ut på att hindra att örnar krockar med vindkraftverk.  När en örn närmar sig registrerar en kamera det och skickar en stoppsignal till vindkraftverket som stannar tillfälligt.

Gotland har uppåt 200 örnbor vilket har varit ett problem för vindkraftsprojektörerna. Enligt artskyddsförordningen måste en skyddszon på två km vara upprättad mellan örnboet och närmaste vindkraftverk, vilket gjort att det är svårt att hitta områden.

 – Vi vill föra i bevis att den här tekniken kan ge fullgott skydd. Det är ett patenterat amerikanskt system som används i USA. Men först måste vi testa att systemet fungerar, säger Andreas Wickman, projektledare för Örnkoll.

Första halvåret ägnas åt att ta fram ett detaljerat program på hur man bäst kontrollerar att den tekniska apparaturen gör vad den utger sig för att göra.  Tanken är att bygga ett torn där kunniga ornitologer kan stå och studera samma sak som kameran, att kameran observerar att en fågel närmar sig och skickar en stoppsignal till det verk som står i den riktning fågeln är på väg.

 – Ornitologerna ser om kameran så att säga sköter sig jämfört med hur de uppfattat situationen. Det är det enda sätt att få reda på om kameran ser det människan ser.

När projektet kommit fram till hur många ornitologer som behövs, hur många gånger de måste stå på plats, på vilka avstånd och under vilka tider med mera kan ett kontrollprogram läggas fast.  Sedan ska kameran installeras på ett eget fristående torn, vilket kan ske först efter sommaren.

–Vi ska på tornet till ornitologerna bygga ett observationsrum så de kan under vintertid studera fåglarna utan att frysa, berättar Andreas Wickman.

Kameran kommer ta tusentals foton av de fåglar som är av intresse och bilderna samlas i en databas. Projektet pågår i två år. Fältarbetet avslutas vid halvårsskiftet nästa år, därefter sker analys och utvärdering. Projektet är slutrapporterat i december 2020. Örnkoll är tillsammans med motsvarande pågående test i Tyskland de första som görs i Europa.

Text: Birdie Dahlberg

Vindkraftcentrum på Youtube