Mer kunskap underlättar för prövning av vätgas

Illustration: Rabbalshede Kraft

Satsningar på produktion av vätgas ska inte behöva fastna i onödigt långa tillståndsprocesser. Nästa år får länsstyrelserna möjlighet att lära sig mer om prövning och tillsyn. Branschen välkomnar initiativet.

Nästa år startar Miljösamverkan Sverige ett projekt för länsstyrelser om prövning och tillsyn för produktion av vätgas. Det behövs mer kunskap både inom företag och hos myndigheter när det gäller tillstånd och tillsyn för verksamheter inom vätgas.

En vägledning eller ett handläggarstöd skulle fungera som stöd både inför och under prövning av ett nytt tillstånd eller ett ändringstillstånd av verksamheten.

Branschen välkomnar

Projektet välkomnas av bland andra Rabbalshede Kraft, en av de första aktörerna i landet som satsar på grön vätgas från egenproducerad vindkraftsel. Pilotanläggningen är liten, med en effekt på 1 MW, men tillståndsfrågorna har varit nya för kommun och länsstyrelse och därför har det tagit tid. Nu, efter ca tre år, är ansökan i stort sett klar att skickas in till länsstyrelsen i Västra Götaland om anläggningen i Lilla Edets kommun.

– Av de tre stora utmaningar vi ser med vätgasproduktion är två kopplade till regelverk, säger Tobias Nylander, bygg- och utvecklingschef på Rabbalshede Kraft.

Den andra stötestenen handlar om en förordning som behöver ändras för att det ska gå att bygga en vätgasanläggning som en del av en vindpark. Rent tekniskt är det inte krångligt att lägga 30–40 meter kabel till en elektrolysör i vindparkens interna nät, IKN-nätet. Men IKN-förordningen tillåter inte det, konstaterade Energimarknadsinspektionen i våras och efterlyste en ändring. Nu ligger ärendet hos regeringen sedan slutet av sommaren. 

Fåtal användare av grön vätgas
Den tredje utmaningen är kopplad till marknaden. Det finns ett fåtal användare av grön vätgas, men för att efterfrågan behöver det finnas prisvärd grön vätgas att tillgå.  De senaste årets höga elpriser har gjort det dyrare att producera vätgas vilket är en av anledningarna till att det inte lossnat på efterfrågesidan, menar Tobias Nylander.

Rabbalshede Kraft äger ca 20 vindparker i sydvästra Sverige, med en total produktionskapacitet på 1,1 TWh. Bolaget vill producera grön vätgas främst under de timmar på året då efterfrågan på el är låg eller tillgången är hög.

– Vår affärsmodell är i dag begränsad till våra vind- och hybridparker eftersom vi vill garantera att elektronerna som används till vätgasen är 100% gröna. Vätgasen ska fraktas med lastbil för användning inom industrin och för transporter inom närområdet. Vi har pratat med många olika potentiella kunder de senaste två-tre åren och det finns ett stort intresse. Vi har flera mer omfattande projekt på ritbordet där värdekedjan integreras närmare vindparken – exempelvis en anläggning där en tankstation byggs i direkt anslutning. Generellt krävs det att man kan ta fram en tidsplan, för att verkligen kunna kontraktera en kund. Och då underlättar det verkligen att det byggs upp erfarenhet inom prövning av just vätgasanläggningar, säger Tobias Nylander. 

Intresseanmälan för länsstyrelserna är fortfarande öppen, så det finns möjlighet för fler att delta i Miljösamverkan Sveriges projekt om vätgas.

Red

Vindkraftcentrum på Youtube