Miljardinvesteringar väntas i Kramfors – näringslivet kan dra nytta

Det kommer att bli en kraftig utbyggnad av vindkraftparken i Kramfors kommun.
Vattenfall planerar för investeringar i flermiljardklassen.

Därför anordnade näringslivskontoret ett möte på LärKan Konferens där affärsmöjligheter för det lokala näringslivet diskuterades ingående.

Läs mer

 

 

Vindkraftcentrum på Youtube