Modvions trätorn för vindkraftverk får miljonbidrag från EU


Modvion har beviljats finansiering på 69 miljoner kronor från EU EIC Accelerator-programmet. Företaget utvecklar vindturbintorn i trä och bland annat kommer pengarna att användas för att bygga det första kommersiella träturbintornet. Europeiska kommissionen framhöll specifikt det bidrag som Modvions teknik kan ge för att starta om ekonomin efter koronaviruset.

– Detta stöd från EU är ett tydligt bevis på den enorma potentialen för vindkrafttorn i trä och det kommer att hjälpa oss att utvecklas som ett företag i ännu snabbare takt. Vi är nu ett steg närmare att kunna erbjuda kommersiella, klimatneutrala vindkraftverk, säger Otto Lundman, VD för Modvion AB

Endast 72 av 3 666 sökande beviljades finansiering inom EIC Accelerator-programmet. Hälften av företagen erbjuder lösningar för att bromsa spridningen av coronavirus, medan hälften kommer att bidra till EU: s återhämtningsplan för att snabbt få ekonomin igång igen efter pandemin. I sitt pressmeddelande belyser Europeiska kommissionen specifikt de möjligheter som Modvions teknik ger för att drastiskt minska kostnaderna för vindkraft.

– Att vi är ett av få företag som får bidrag i en sådan hård konkurrens är ett kvalitetsmärke. Denna finansiering skapar säkerhet för oss, våra partners och potentiella investerare. Vi kan nu fokusera på att öka arbetskraften, bygga en ny utvecklingsanläggning och bygga det första fullskaliga tornet för vindkraftverk, säger Otto Lundman.

EU-bidraget kommer bland annat att användas för att bygga en utvecklingsanläggning i Göteborgsområdet. Där det första tornet i kommersiell skala kommer att byggas – ett torn på cirka 100 meters höjd för Varberg Energi. Modvion har också tecknat avsiktsförklaring med Rabbalshede Kraft för ytterligare 10 torn, vardera minst 150 meter höga.

– Vi ser en enorm efterfrågan på våra vindturbintorn i trä. Laminerat trä är starkare än stål med samma vikt och genom att bygga modulärt kan vindkraftverk göras både högre och till lägre kostnad. Att bygga i trä minskar också radikalt utsläpp, vilket gör att vi kan erbjuda klimatneutral vindkraft, säger Otto Lundman.

Modvions första trätorn uppfördes på ön Björkö utanför Göteborg i april. Det 30 meter höga tornet beställdes av Swedish Wind Power Technology Center vid Chalmers tekniska universitet. Läs mer om detta, klicka här>>

Vindkraftcentrum på Youtube