Nära 100 nya vindkrafttekniker på väg


Höstens antagningar till landets vindkraftteknikerutbildningar har gått bättre än tidigare år.
YH-utbildningen i Strömsund sticker ut med ett litet överintag. Totalt har 98 elever påbörjat
utbildningen under hösten jämfört med 57 förra året.

Branschens behov är nästan det dubbla. Enligt en analys som Uppsala Universitet, Campus Gotland
gjort baserad på Vindkraftcentrums beräkningar, behövs 192 vindkrafttekniker per år de närmaste
åren. Antalet utbildningsplatser är idag 115 så bristen kommer fortsätta.

Digital kampanj
I Strömsund bestämde sig ledningen för att satsa på digital marknadsföring eftersom söktrycket var
så lågt.

– Vi hade fått in sju ansökningar några veckor innan sista ansökningsdag och insåg att vi behövde
göra något. Kampanjen gick bra och resultatet blev 70 ansökningar. Nu har vi fyllt våra 35 platser
plus en extra plats, säger Jenny Frank utbildningsansvarig på Hjalmar Strömerskolan.

Nästa utmaning är att attrahera kvinnor till utbildningen. Idag är 10 av de 98 antagna kvinnor. Både
branschen, utbildningsaktörerna och eleverna vill ha ökad könsbalans. Men vindkrafttekniker verkar
betraktas som ett manligt yrke.

Kvinnor efterfrågade
– Jag tror att vi behöver göra kampanjer som riktas särskilt mot kvinnor. De behöver veta att de är
efterfrågade och att yrket som sådant inte är lämpat för bara det ena könet, säger Jenny Frank.

Fakta antagningar 2020 (2019):
Piteå 17 (14) antagna (4 kvinnor) på 30 platser, 4 terminer
Strömsund 36 (24) antagna (4 kvinnor) på 35 platser, 3 terminer
Sundsvall 24 (ny) antagna (2 kvinnor) på 30 platser, 4 terminer
Varberg 19 (19) antagna (0 kvinnor) på 20 platser, 4 terminer

Eleverna som sökte utbildningen i Strömsund hösten 2019 tar examen till julen 2020, medan övriga
utbildningar examinerar först till sommaren 2021. Nästa utbildningsstart är hösten 2021 för
samtliga utbildningsorter.

Martin Machnow

Bilden: Vindkraftteknikerna Henrik Öst (främre) och Daniel
Lindgren har båda gått utbildningen i Strömsund och fick jobb direkt
efter utbildningen.

Vindkraftcentrum på Youtube