Ny marknadsanalys för vindkraft publicerad

Elproduktionen från vindkraften i Sverige var 19,5 TWh under 2019, vilket motsvara tolv procent av den totala elproduktionen. 1 666  vindkraftverk är under byggnation under åren 2019–2022. Totalt rör det sig om en installerad kapacitet på nästan 7,0 GW och med en beräknad årsproduktion på över 22,9 TWh.

Det innebär en dubblering av elproduktionen från vindkraften i Sverige på bara fyra år. Totalt rör det sig om lite över 76 miljarder kronor i investering och av dessa kommer 19 från tyska investerare.

Det och mycket annat framgår i den marknadsanalys för år 2019 som just publicerats av Noden för näringslivsutveckling inom Energimyndighetens nyss avslutade Nätverket för vindbruk. (Länk till rapporten)

Det sker alltså fortfarande stora investeringar i förnybar energi i Sverige och vid en global jämförelse ligger landet på en femtondeplats. Sett till befolkningsmängden så placerar sig Sverige på en andraplats med investeringar inom förnybar energi.

De tre största leverantörerna av vindkraftverk till parker i Sverige har alla börjat gå in som delägare av anläggningarna. En fjärdedel av investeringarna kommer från Tyskland medan det största enskilda bolaget som investerar är kinesiskt.

Det sker en snabb teknikutveckling och vindkraftverken blir både effektivare och billigare. Ett citat i rapporten lyder:

”I dagsläget behövs inga stöd till förnybar elproduktion, då kostnadsläget har drastiskt förändrats, landbaserad vindkraft är idag den billigaste elproduktionsformen att bygga och vindkraftsbranschen själv menar idag att den byggs utan behov av stöd.”

Författare till marknadsanalysen är Fredrik Dahlström Dolff och han har gjort en snabbkoll bland olika slags energiföretags aktiekurser och skriver:

–    Vindkraftsbolagen är inte bara mer hållbara rent ekologiskt och socialt de genererar även mer avkastning och dessutom ser de ut att klara den ekonomiska krisen som har uppstått på grund av Corona epidemin bättre. Kanske ser vi nu en början till förändring i affärsmodellerna, Första AP-Fonden har nu bestämt sig för att avinvestera sina innehav i bolag med fossil verksamhet och det ska bli spännande att följa utvecklingen i de andra AP-Fonderna.”

Torbjörn Laxvik

Vindkraftcentrum på Youtube