Ny miljardinvestering i vindkraft i Tröndelag

Ny vindkraftsproduktion kommer att minska det mitt-norska förnybara underskottet. Beslut har fattats om att bygga fyra nya vindkraftparker i Trøndelag. Frøya, Hundhammerfjellet (Nærøy), Stokkfjellet (Selbu), och Sørmarkfjellet (Osen og Flatanger).

Tillsammans kommer dessa fyra projekt att ha en årlig produktion på drygt 1 TWh, vilket tillsammans med produktionen från Fosen Vind kommer att bidra till att öka den mitt-norska förnybara energiproduktionen. I och med detta kommer Trøndelag att vara väl förberedda för en ytterligare satsning på ett grönt skifte med ökad elektrifiering och förnybar energianvändning inom flera sektorer.

– Norge har offensiva klimatambitioner. Med ny förnybar energiproduktion i centrala Norge riggar vi nu regionen för att leda vägen mot ett grönt skifte, säger VD för TrønderEnergi Ståle Gjersvold.

Totalt investeras 3 miljarder kronor i de fyra nya vindprojekten.

– Förutom ny produktion av förnybar energi kommer detta att bidra till både jobb, verksamhet och kringseffekter på flera ställen i Trøndelag, säger Gjersvold.

TrønderEnergi har efter en lång process hittat en partner i Stadtwerke München (SVM), vilket hjälper till att realisera dessa investeringar. TrønderEnergis andel kommer att uppgå till 30%, medan SWMs ägarandel blir 70%. Tillsammans med upplåning i det gemensamt ägda bolaget och försäljningen av TrønderEnergis befintliga vindkraftverk till SWM betyder det att TrønderEnergi inte behöver lägga mer kapital på bordet för att realisera den nya utvecklingen.

– Vi hade många intressenter som ville investera med oss, men Stadtwerke Munich kom ut som den mest attraktiva partnern, säger Gjersvold.

SWMs mål är att år 2025 producera förnybar energi som motsvarar hela Münchens årliga energibehov.

NTE har också varit starkt delaktigt i att bidra till att genomföra avtal genom att nu sälja sina ägarandelar i projekten på Frøya, Sørmarkfjellet och Hundhammerfjellet och de har också ingått ett elköpsavtal med TrønderEnergi och SWM som hjälper till att säkra delar av intäkterna från vindkraftparker under många år framöver. NTE ansvarar också för planering och genomförande av utvecklingen av Hundhammerfjellet.

– En av NTE: s långsiktiga huvudstrategier är att växa inom produktionen av ren och förnybar energi. Vi har en av landets bästa förnybara portföljer, men kan inte realisera alla dessa projekt själva. Därför säljer vi nu delar av vindkraftportföljen. Det ger oss utrymme för investeringar i flera andra förnybara projekt och vidareutveckling av höghastighetsfiber, säger VD för NTE, Christian Stav.

SWM och TrønderEnergi bildar också ett gemensamt verksamhetsbolag som kommer att bygga, driva och utveckla dessa projekt vidare i framtiden. Detta företag kommer att kallas TrønderEnergi Vind, och ägs 51% av TrønderEnergi och 49% av Stadtwerke München.

Verkställande direktör Tormod Eggan i TrønderEnergi har utsetts till utvecklingschef för den nya vindkraftportföljen.

– Jag ser fram emot att börja jobba med detta. Det är det största utvecklingsuppdraget som TrønderEnergi har haft de senaste 40 åren. Förra gången vi gjorde något liknande var 80-talet när vi genomförde KVO-utvecklingen med ny vattenkraftproduktion i Trøndelag, säger utvecklingschef Eggan.

Vestas är turbinleverantör. Sparebank 1 Markets har varit en finansiell rådgivare i processen för TrønderEnergi och NTE. Wiersholm och Arntzen de Besche har varit juridiska rådgivare.

Fakta om de nya vindparkerna:

Frøya:

Årsproduktion: 200 GWh

Byggstart: Andra kvartalet 2019

I drift: Fjärde kvartalet 2020

Turbiner: 14 Vestas V136

Hundhammerfjellet:

Årsproduktion: 210 GWh

Byggstart: Andra kvartalet 2019

I drift: Fjärde kvartalet 2020

Turbiner: 14 Vestas V136

Stokkfjellet:

Årsproduktion: 310 GWh

Byggstart: Andra kvartalet 2019

I drift: Fjärde kvartalet 2021

Turbiner: 21 Vestas V136

Sørmarkfjellet:

Årsproduktion: 440 GWh

Byggstart: Andra kvartalet 2019

I drift: Fjärde kvartalet 2021

Turbiner: 31 Vestas V117

Fotot föreställer VD för TrønderEnergi Ståle Gjersvold. Foto:Trönderenergi

Vindkraftcentrum på Youtube