Ny skjuts för vätgasledning

Bild: Nordic Hydrogen Route

Planerna på den 100 mil långa ledning för vätgas som Nordion Energi och Gasgrid vill bygga, har klassats som EU-gemensamt intresse av Kommissionen. Det innebär en ny skjuts för projektet Nordic Hydrogen Route.

Planerad sträckning är från Örnsköldsvik till finska Vasa med en avstickare till Kiruna. Nordion Energi och finska Gasgrid har som mål en gränsöverskridande vätgasinfrastruktur i Bottenviken och en öppen vätgasmarknad senast år 2030.

Nu harEU-kommissionen klassat projektet som ett PCI (project of common interest, av gemensamt europeiskt intresse). Att listas som PCI-projekt innebär en möjlighet att söka finansiering via EU:s fonder för prioriterade projekt och kan också bidra till att påskynda tillståndsprocesser nationellt.

-Det sätter vi stort värde på. Lagstiftning och reglering är inte på plats när det gäller vätgas. Det är en eftersatt fråga i Sverige, något som alla sliter med, säger Saila Horttanainen, kommunikationschef på Nordion Energi AB.

Att listas som PCI-projekt är också ett erkännande, ”att vi har tänkt rätt i vår systemsyn för energiinfrastruktur som inkluderar Sverige, Norden och hela Europa. Vår förväntan är att detta påskyndar realiserandet av projektet Nordic Hydrogen Route”, tillägger hon.

Förutom att driva långsiktiga frågor kring lagstiftning och reglering, har Nordion också vänt sig till marknadens aktörer för bedömning av hur mycket vätgas som kan produceras och hur efterfrågan ser ut. Det har resulterat i ett stort underlag från industrin i regionen. Med hjälp av gasledningen går det att få ihop aktörerna kring värdekedjan och bygga en marknad för vätgas.

 -Det här är det största infrastrukturprojektet för energi sedan Sverige elektrifierades, säger Saila Horttanainen. Utöver enormt mycket planering, kräver Nordic Hydrogen Route också en politisk förståelse för att det är viktigt att snabbt komma igång. Sverige har fina möjligheter att bli självförsörjande och att bli en stor vätgasnation. För industrierna är detta avgörande frågor, de är otåliga. 

Kommissionen har lämnat listan över PCI-projekt till Europaparlamentet och Europeiska rådet som ger besked om slutligt godkännande inom två månader.

Kajsa Olsson

Vindkraftcentrum på Youtube