Nya investeringar över Kölen

Olivier Girardot, vd i Hydro Rein och Richard Larsson, vd för IOWN. Foto: Herman Skjølsvik/Hydro

De norska investeringarna i förnybar energi i Sverige fortsätter. Hydro Rein förvärvar 80 procent av aktierna i en portfölj med 25 vindprojekt i tidig fas. 23 av dem är belägna i Sverige.

Det är det svenska vindbolaget IOWN Energy som ingått avtal med Hydro Rein om att ingå partnerskap och som säljer 80 procent av en portfölj med 25 vindkraftsprojekt under utveckling i Sverige och Norge. Projekten har en potentiell installerad effekt på 2,4 GW.

I ett pressmeddelande skriver IOWN:

Projekten är i tidig utvecklingsfas med ett betydande antal markägaravtal redan slutna. Hydro Rein och IOWN ska nu i samarbete vidareutveckla projekten i nära dialog med berörda kommuner, markägare och lokalsamhällen. De två partnerna har en ambition att göra de första investeringarna före 2030.”

I närtid har annars norska Statkraft och dito Aneo aviserat stora inköp av vindkraftprojekt i Sverige. Andra norska aktörer här är Cloudberry, Njordr, Hafslund och Fred Olsen.

Hydro Rein har sin rot i Norsk Hydro med aluminiumtillverkning och kemisk industri som kärnverksamhet. Här är elektricitet en huvudråvara och den förnybara energin utvecklas nu genom Hydro Rein.

I pressmeddelandet sägs:

”Sedan tidigare har Hydro Rein 1 050 MW under utveckling i Sverige. Stor-Skälsjön, ett gemensamt projekt av Hydro Rein och Eolus, närmar sig färdigställande och driftsättning. I Norge har Hydro Rein vind- och solprojekt på tillsamman cirka 700 MW.”

IOWN berättar vidare att bolaget bedriver verksamhet i Norden och USA med omfattande projektutveckling, konstruktion och förvaltning av förnybara energiprojekt som inkluderar storskalig landbaserad vindkraft, solkraft och energilagring i batterier. Och att IOWN från förr har ett portföljsamarbete med Eolus i USA.

Båda bolagen betonar att:

 ”Hydro Rein och IOWN baserar all utveckling på en nära dialog med berörda kommuner och lokalsamhällen i alla utvecklingssteg. Ambitionen är att kvarstå som långsiktiga ägare av projekten.”

/TL

Till pressmeddelande: https://www.iownenergy.se/nyheter/iown_energy_partnerskap_hydro_rein

Vindkraftcentrum på Youtube