Nya uppdrag för Vindkraftcentrum.se

Vindkraftcentrum.se har fått extra pengar från Energimyndigheten för att bygga ett nätverk bland vindkraftkommunerna.

– Det stärker vår verksamhet och vi kan bli aktiva i fler kommuner runt om i landet, säger projektledaren Torbjörn Laxvik.

Ett 80-tal kommuner står inför ny etablering av vindkraft. En del har erfarenheter sedan tidigare medan andra ska få vindsnurror för första gången.

Ett nätverk kan användas till att dela erfarenheter mellan kommuner. Vad har fungerat bra? Vad har fungerat dåligt? Hur kan kommunen bete sig för att verkligen dra nytta av förestående etableringar?

En första större aktivitet är branschforum i Östersund den 27/9.

De 1,3 miljonerna ska bland annat gå till insatser för att utveckla och sprida en ny upphandlingsmodell som ska underlätta för företag i närheten av etableringen att ta affärer i samband med bygget.

Dessutom till att utveckla och sprida den nya formen för utvecklingsmedel för lokal och regional näringsutveckling. Ett Pilotprojekt med detta innehåll pågår i Åsele/Lycksele där Vattenfall med flera nu bygger vindkraftparker.

Med hjälp av Garantia (fd Kreditgarantiföreningen Norr) omvandlas en del av den traditionella  bygdepengen och mångfaldigas till lånemedel för näringslivet i området. Modellen ska spridas till andra projektörer och andra orter.

Ett tredje fokusområde är att fortsätta prognosticera branschens behov av vindkrafttekniker och kommunicera resultaten med utbildningsanordnare och myndigheter.

Kommunnätverket kommer att byggas kring träffar, studiebesök och nyhetsbrev. Syftet är att bereda största möjliga nytta i de kommuner där vindkraft etableras, men också att lyfta in den näringsutveckling som kan ske i kommunens överväganden om vindkraft.

– Sammantaget har vi nu en hel del verktyg att erbjuda kommunerna som står inför en etablering. Och vi delar gärna med oss, säger Torbjörn Laxvik.

Vindkraftcentrum på Youtube