Över en gigawatt vindkraft togs i drift fjärde kvartalet 2021

Det är en rekordstor installation av vindkraft det fjärde kvartalet 2021, det visar ny statistik från Svensk Vindenergi. Under hela 2021 togs totalt 2 GW ny vindkraft i drift. 

– Att addera över 1 gigawatt under ett kvartal är häpnadsväckande mycket. De rekordstora installationerna visar att det finns fantastisk kompetens hos de tiotusentals människor som jobbar med att bygga vindkraften, komponenterna och infrastrukturen som behövs i Sverige, säger Daniel Kulin i ett pressmeddelande, ansvarig för marknadsfrågor på Svensk Vindenergi.

Under vintern har elpriserna varit höga i Sverige, men de flesta andra länder har haft ännu högre elpriser. Det är tack vare den höga andel vindkraftsproduktion som Sverige har och där med kunnat pressa ner elpriserna.

Det ser relativt ljust ut med vindkraftsprojekt i Sverige just nu. 4,1 GW vindkraft har finansiering och ligger i byggfas och cirka 2 GW som beviljats tillstånd och söker kapital för att byggas. Men när det gäller prognosen för nya projekt ser det inte lika bra ut. Bedömningen enligt Svensk Vindenergi är att mindre än 1 GW per år beviljas tillstånd de kommande åren.    

– Det finns en risk att nya projekt inte kommer fram i den takt som Sverige behöver. För att möta industrins behov av el till serverhallar, batterifabriker, vätgas och nya stålverk, krävs att vi fortsätter addera minst 2 gigawatt vindkraft om året, för att sedan öka. Men som det ser ut nu med försvarets restriktioner, kommunernas veto och de långa ledtiderna för miljöprövning och nätanslutning, så krävs kraftfulla åtgärder för att inte marknaden ska vika neråt efter 2024. Lösningen är inte att vänta in annan teknik. Vi måste hålla upp tempot. Bara vindkraften kan byggas så snabbt, i så stor skala och till så låga priser som industrin efterfrågar i sin omställning, säger Daniel Kulin i ett pressmeddelande.

Foto: Svensk Vinenergi

Vindkraftcentrum på Youtube