Oro över M och KDs avhopp

Reaktionerna lät inte vänta på sig när KD och M lät meddela att de kliver ur energiöverenskommelsen. Även om det kanske inte får någon kortsiktig effekt befarar flera att på lång sikt finns risken att investeringarna bromsas upp.

M och KD utspel att gå ur energiöverenskommelsen kom kanske inte som en överraskning. De har flaggat tidigare att lämna och de efterfrågar en vidareutveckling av energiöverenskommelsen. De är bland annat inte nöjda med att kärnkraften stängs ute och vill ändra formuleringen ”förnybar energi” till ”fossilfri energi” som öppnar för kärnkraften.

Moderaternas energipolitiske talesperson Lars Hjälmered säger till TT att det naturliga steget nu är söka stöd i riksdagen för en ny energipolitik.

– Kärnkraft är det energislag just nu som har de lägsta klimatutsläppen som kan trycka undan fossil energi. Det finns inga miljöfördelar med att ersätta reaktorer med vindkraft.

Energiföretagen Sverige skriver på sin hemsida att i nuvarande överenskommelse finns det redan en öppning för befintlig och ny kärnkraft. Enligt VDn Pernilla Winnhed efterfrågar organisationen en bred och långsiktig energipolitik som tar mer hänsyn till elnätens roll än vad nuvarande energiöverenskommelse gör.

Oskar Almén PA Consulting höjer ett varnande finger och menar att politiska avhoppen kan bidra till att internationella investerare, som till exempel ett stort datacenter, tvekar med att satsa i landet om de politiska signalerna blir otydliga.
Likaså branschorganisationerna Svensk Vindenergi och Svensk Solenergi befarar att politikernas ryckighet kan få effekt på investeringarna.

Lennart Söder, professor i elkraftsystem på KTH oroar sig över att subventioner av kärnkraften kan införas. Vilket blir en dyr affär för skattebetalarna. Idag byggs vindkraften utan subventioner och kostar cirka en tredjedel av ny kärnkraft.

Birdie Dahlberg

Foto: Moderaterna/Fredrik Wennerlund

Vindkraftcentrum på Youtube