Persson Invest blir hälftenägare i Mullbergs Vindpark

Pressmeddelande från Jämtkraft:

Persson Invest köper Skanskas andel i Mullbergs Vindpark i Rätan. Idag äger Jämtkraft och Skanska hälften var. I och med Persson Invests köp blir vindparken 100 procent lokalägd.

– Vi vill öka produktionen av förnybar energi. Som lokalt bolag vill vi säkerställa att utvecklingen av vindkraft kommer regionen tillgodo, på både kort och lång sikt, säger Björn Rentzhog, vd och koncernchef Persson Invest.

Mullbergs Vindpark ligger strax utanför Rätan i Bergs kommun, Jämtland. Vindparken med 26 verk är en av länets största och den byggdes 2012-2014 av Skanska och Jämtkraft. Vindparken producerar 240 GWh årligen vilket motsvarar el till cirka 50 000 hushåll. Persson Invest köper Skanskas hälftenandel.

– Vi välkomnar Persson Invest som nya delägare. Vår ambition är att tillsammans fortsätta investera i förnybar energiproduktion inom länet, säger Tommy Borgh, affärsområdeschef Jämtkraft.

Persson Invest är ett familjeägt aktiebolag. Förnybar energiproduktion blir nu ett nytt verksamhetsområde som kompletterar de övriga verksamheterna personbilar, lastbilar & bussar, skog, träförädling och fastighetsförvaltning. Persson Invest omsätter 6 miljarder kronor och har 1 300 medarbetare.

Vindkraftcentrum på Youtube